Image

   
   
PRESSUPOST 2011  
                                       

Data d'aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2011: 21 de desembre de 2010

 
                             

1 - Bases d’execució del pressupost

 

2 - Annexes a les Bases

 
 

 2.1 - Partides ampliables

 
 

 2.2 - Subvencions nominatives

 
                                       

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Web Pressupost d’ingressos 2011

 

3 - Classificació econòmica d’ingressos

 

4 - Pressupost d’ingressos per capítols i articles

 

5 - Pressupost d’ingressos per classificació econòmica

 
                                         

PRESSUPOST DE DESPESES

Web Pressupost de despeses 2011

 

6 - Classificació dels programes

 

7 - Objectius dels programes

 

8 - Classificació orgànica

 

9 - Partides de despeses ordenades per orgànic

 

10 - Classificació programes

 

11 - Partides de despeses ordenades per programes

 

12 - Classificació econòmica

 

13 - Partides de despeses ordenades per econòmic

 
                                         

PRESSUPOST CONSOLIDAT

Web Pressupost consolidat

 

14 - Pressupost consolidat

 
                                         

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MERCANTILS

15- Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS)
   
16- OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
   
17- Servei de Recaptació Municipal de Sabadell (SERESA)
   
18- Centre de Fires i Congressos Sabadell S.L.
   
19- Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L.
   
20- Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA)
   
21- Promoció Econòmica S.L.
   
22- Sabadell Equipaments i Serveis, S.L.
   
23- Sabadell Innova-Gestió de grans projectes i Planificació Estratègica, S.L.
   
                                       

ANNEXES DEL PRESSUPOST

24 - Pressupost d’ingressos per capítols 2010 - 2011

 

25 - Pressupost de despeses per capítols 2010 - 2011

 

26 - Pressupost per departaments i tipus de despesa

 

27 - Programa d’inversions

 

28 – Gràfics

 
                                       
                                       

Índex