Pressupost 1999

Bases d'execuciˇ del pressupost

Partides ampliables

Principals dades pressupostÓries

Pressupost d'Ingressos

Pressupost de despeses