Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni

Ets a: patrimoni  > Seminari de Patrimoni històric

Seminari de Patrimoni 2009
Del planejament a la difusió arqueològica. Exemples pràctics de gestió de projectes de patrimoni
El Seminari de Patrimoni ha tingut lloc del 8 al 10 d'octubre a Fira Sabadell
Analitzar exemples concrets d'intervencions en el patrimoni arqueològic; alguns ja acabats i altres en curs de realització, amb els problemes del dia a dia encara sobre la taula.

Aquest seminari, que s'emmarca dins el programa de Sabadell Universitat, pretén ser una eina útil per a gestors culturals, professionals que tenen relació amb el patrimoni (arquitectes, advocats, etc.), estudiants universitaris i públic en general, interessats a veure nous elements de reflexió que portin a planificar les intervencions en el patrimoni, tant en la fase de projecte com posteriorment en la realització i difusió.

Contingut del seminari
Dijous 8 d'octubre
Imatge de l'excavació de Sant Pau de Riu-sec
Matí
09.00 h. Sessió inaugural.
Joan Carles Sánchez, tinent d'alcalde de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament Sabadell.
Pere Fàbregas, director general de Fundació Gas Natural.
Joaquim Pera, professor d'Història de la UAB.
10.00 h. Les figures de protecció patrimonial: la seva aplicació i problemàtica.
Es farà una relació de quines figures de protecció patrimonial preveu la Llei del patrimoni cultural català (BCIN, BCIL, EPA), com les apliquen les administracions, quins problemes més habituals s'originen i quines possibles solucions es poden plantejar. S'analitzaran alguns casos concrets.
Ramon Ten, Direcció General del Patrimoni Cultural.
11.00 h. Pausa cafè
11.30 h. Interès privat / interès públic. Tipologia i anàlisi de casos que és deriven de l'aplicació de la Llei de patrimoni.
Quina és la visió que tenen els afectats particulars dels problemes que origina l'aplicació de la Llei. S'analitzaran tots els protocols establerts per tal de superar els desacords i s'exploraran les vies que ofereix l'administració per resoldre els conflictes.
- Francesc Sánchez , advocat urbanista.
Tarda
16.00 h. L'arqueologia, de bé cultural a producte cultural.
En aquesta sessió s'analitzaran diferents models de gestió aplicats a béns patrimonials. Els problemes i avantatges que es deriven de cada model. S'analitzaran sobretot projectes i realitzacions desenvolupats sobre béns de titularitat pública. Es farà una comparativa entre els diferents tractaments, agafant exemples que podem trobar a Catalunya, Espanya i Europa. Es presentaran i s'analitzaran casos resolts amb èxit i altres que no han reeixit.
- Joan Santacana, professor de Didàctica de les Ciències Socials, UB.
Divendres 9 d'octubre
Matí
09.00 h. La cel·la vinària de Teià.
El projecte Cel·la Vinària de Teià constitueix una de les realitzacions més singulars feta els darrers anys. En aquest cas el model de gestió municipal del conjunt museístic compta amb la decisiva col·laboració de la indústria vinícola de la comarca.
- Antoni Martin, director de projecte, arqueòleg dels Serveis Territorials.
10.00 h. La Ciutadella de Calafell
La Ciutadella de Calafell ha estat un projecte i model de gestió patrimonial pioner al nostre país. El poblat ibèric de les Toixoneres ha servit per desenvolupar i experimentar diferents tècniques de difusió i socialització de l'arqueologia. Amb els anys, el projecte inicial va anar evolucionant amb èxit fins a arribar a la crisi i l'esgotament del model inicial. Actualment s'experimenta amb un nou model de gestió.
- David Asensio, soci gestor del projecte fins el 2007.
11.00 h. Pausa cafè
11.30 h. El patrimoni arqueológic i l'empresa privada: l'experiència de Gas Natural
En aquesta ponència una empresa com Gas Natural, que conviu habitualment amb els problemes de conservació del patrimoni històrico-arqueològic, donarà la seva visió de la problemàtica
- Francisco Javier Lara, director de Projectes de Transport de Gas Natural.
12.15 h. La gestió del patrimoni paleontològic i l'obra pública
En aquesta ponència s'analitzarà la problemàtica patrimonial que es deriva de la gestió de projectes paleontològics: concretament es presentaran els casos de Can Mata (Penedès) i Vallparadís (Terrassa), jaciments en els quals ha intervingut l'Institut Català de Paleontologia.
- Jordi Galindo, Institut Català de Paleontologia.
Tarda
16.00 h. El jaciment de can Tacó (Montornès del Vallès i Montmeló del Vallès)
El jaciment de Can Tacó, un castellum romanorepublicà, situat en un turó a cavall de dos municipis, resulta un cas singular de gestió: és una propietat privada i alhora compartida entre dues administracions. En aquest cas també hi participa l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
- Montserrat Tenas, directora del Museu de Montmeló.
17.00 h. Presentació del Pla director de Sant Pau de Riusec
El conjunt patrimonial de Sant Pau de Riu-sec, ubicat dins un polígon industrial de recent creació, per les seves característiques i èpoques històriques representades serà un dels actius patrimonials més importants de Sabadell. En aquesta ponència es presentaran els trets més destacats del projecte.
- Equip gestor de Sant Pau de Riusec.
Dissabte 10 d'octubre
Visita complementària del seminari (opcional)
En aquestes visites s'analitzaran sobretot els aspectes referits a la gestió dels projectes.
09.00 h. Visita a Sabadell Parc Empresarial, polígon on s'ubica Sant Pau de Riu-sec.
11.00 h. Visita al complex episcopal tardoantic de les esglésies de Sant Pere de Terrassa.
Documentació:
Coordina: Joaquim Pera i Isern, professor d'Història de la UAB
Patrocinen aquest curs: Fundació Gas Natural

Com inscriure-s'hi?
Seminari de Patrimoni històric 2008
El patrimoni històric: estratègies d'interpretació i de gestió creativa
Sabadell compta amb un important llegat patrimonial d'ordre històric, industrial i natural. Les estratègies de difusió, gestió i nous usos d'aquests espais són la clau per fer arribar a la ciutadania els elements patrimonials i són la millor garantia per a la seva protecció i conservació.

Sabadell i el conjunt de Catalunya no pot passar per alt el seu ric patrimoni, ni tenir-lo com una càrrega que cal suportar per imperatius de la política cultural; cal canviar definitivament aquest plantejament antiquat: el patrimoni també pot ser un factor clar de desenvolupament integral (econòmic inclòs). Ben plantejat, el patrimoni català pot arribar a ser un generador de riquesa a curt termini; tan sols cal aplicar les mesures polítiques adients i trobar els models que millor s'ajustin a les nostres peculiaritats com a ciutat i com a país.
A continuació podeu consultar la documentació generada durant la celebració d'aquest seminari, que va tenir lloc el mes de juliol de 2008 en el marc del programa Estius Universitaris de Sabadell Universitat.
Coordina: Joaquim Pera i Isern, professor d'Història de la UAB
Entitat col·laboradora del seminari: Fundació Gas Natural

Per a més informació: Web de Sabadell Universitat
Documentació:
© Oficina de Patrimoni, tots els drets reservats - Nota legal - Accessibilitat - Contacte