Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni

Ets a: Oficinadelpatrimoni  > Coves de Sant Oleguer

Coves de Sant Oleguer
Annita Brunet / Arxiu Històric de Sabadell
Joan Bardes / Arxiu Històric de Sabadell
S'han iniciat les actuacions per tal de rehabilitar i fer visitables al públic el conjunt d'habitatges excavats a les Coves de Sant Oleguer, un conjunt excepcional per entendre el fenomen de la immigració durant els primers anys del franquisme.
El projecte comprén l'acondicionament dels accessos i entorn de les coves, la rehabilitació interior dels habitatges i la instal·lació de senyalització patrimonial
El conjunt d'Habitatges en Cova de Sant Oleguer són un conjunt excepcional per entendre la immigració a Catalunya durant el primer franquisme. Les seves característiques físiques, unit amb l'abundant material oral, literari, fotogràfic i cinematogràfic referent a aquest conjunt de coves permet una aproximació diversa als modes de vida d'un important nombre de ciutadans durant el període autàrquic franquista.

La rehabilitació de les coves de Sant Oleguer i el seu entorn, per tal de permetre el seu accés, ha de possibilitar donar a conèixer un període de la història de la nostra ciutat poc conegut, ha de permetre donar a conèixer a la població escolar, i als ciutadans en general, les condicions de vida durant el primer franquisme, i el fenomen de la immigració provinent d'altres regions d'Espanya.
La immigració a la nostra ciutat no es va produir únicament per motius econòmics, sinó també degut a motius socials i culturals. Les condicions de vida als llocs d'origen, i a Sabadell, són cada cop més oblidats degut a la mort de molts dels seus protagonistes, i a la pèrdua del paisatge físic que va originar aquest fenomen.


Isaac Álvarez / Ajuntament de Sabadell
Per tot això, el conjunt d'habitatges de Sant Oleguer ha de constituir un referent a la Ciutat de Sabadell per explicar el període comprés entre els anys 40 i 50, no únicament al públic escolar, sinó també al conjunt de la població.

El projecte comprèn un seguit d'actuacions:
· Neteja i condicionament dels entorns i accessos a la zona de les Coves de Sant Oleguer:
Els camins d'accés permetran la comunicació del barri obrer dels anys 50 nomenat Nostra Llar de Sant Oleguer, amb les coves, i de la Baixada de la Bassa (Avinguda de Pablo Iglesias) fins a les coves per a la seva observació.
· Realització dels estudis patrimonials per conèixer les característiques exactes d'aquest conjunt d'habitatges:
Tant en el pas previ de redacció del projecte executiu de rehabilitació de les coves, com durant el procés de desenrunament de les coves i moviments de terres es preveu la realització d'una sèrie de tasques de caràcter patrimonial: estudi històric, seguiment arqueològic, i realització de la documentació gràfica de les coves un cop desenrunades.
· Desenrunament i consolidació de les coves:
Actualment les coves estan reblertes amb runa i sediments. Es realitzaran actuacions per tal que siguin visibles des de l'exterior per a la seva comprehensió.

Autor desconegut / Arxiu Històric de Sabadell
Any 1954 / Arxiu Històric de Sabadell
· Senyalització patrimonial dels espais:

Un cop rehabilitats els habitatges en cova, es procedirà a la seva difusió patrimonial, a partir de la senyalització divulgativa. Aquesta senyalització consistirà en la instal·lació de diversos artefactes que permetran a través de fotografies i textos interpretar i fer comprensible la significació patrimonial d'aquestes coves.

Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell
Juanma Peláez / Ajuntament de Sabadell
El projecte impulsat per l'Ajuntament de Sabadell té un cost de més de 114.000 euros. Per tal de fer possible aquesta actuació, el projecte està subvencionat pel Memorial Democràtic del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

Més informació
© Oficina de Patrimoni, tots els drets reservats - Nota legal - Accessibilitat - Contacte