Ajuntament de Sabadell
CICLES FORMATIUS D'ART PLÀSTIQUES I DISSENY
_

Il·lustració


El CFGS d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració
Horari: de dilluns a divendres, al matí
capacita l’alumnat per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte d'il·lustració fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

A l’Escola Illa enfoquem aquest cicle formatiu cap a la formació de professionals de la il·lustració que desenvolupin projectes creatius a través de representacions gràfiques. El cicle formatiu prepara l’alumnat per realitzar il·lustracions, analitzar propostes, fer la recerca documental i gràfica adient, aplicar el llenguatge gràfic atenent els aspectes comunicatius i estètics, seleccionar el procés de realització de cada proposta i supervisar el procés d’edició d’originals. L’àmbit professional que l’alumnat estarà capacitat per desenvolupar és el de la realització d’il·lustracions produïdes per als diferents mitjans de comunicació gràfica: animació tradicional, animació 3D, il·lustració publicitària, il·lustració editorial (llibres infantils, còmic, premsa...), caràtules televisives, pàgines web, app i altres productes multimèdia...

Els cursos es distribueixen en mòduls de caràcter teòric, pràctic i teòrico-pràctic que es complementen amb sortides i visites a conferències, exposicions, museus, estudis d’artistes i il·lustradors, i empreses relacionades amb el sector. També durant el curs escolar es mantenen col·laboracions amb altres escoles desenvolupant projectes comuns així com col·laboracions a nivell professional amb diferents entitats i institucions.

Un cop obtinguda la titulació oficial de Tècnic Superior, l'alumnat pot seguir ampliant els seu estudis (altres cicles formatius o estudis universitaris) o incorporar-se al món laboral en activitats d’il·lustració realitzades com a artista autònom o associat en grau divers a una empresa relacionada amb l’edició, el grafisme editorial, la premsa periòdica, la publicitat, el disseny gràfic, la producció de cinema i televisió, el material didàctic o el desenvolupament en entorns digitals. Les pràctiques en empreses permeten una vinculació directa amb la realitat professional i artística de la il·lustració actual i ajuden l’alumnat a accedir a un lloc de treball.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Els mòduls que s’imparteixen són: Fonaments de la representació i l'expressió visual, Teoria de la imatge, Mitjans informàtics, Fotografia, Història de la il·lustració, Projectes d’il·lustració, Projecte integrat, Dibuix aplicat a la il·lustració, Representació espacial aplicada, Tècniques d’expressió gràfica, Producció gràfica industrial, Tècniques gràfiques tradicionals, Formació i orientació laboral, Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.