Ajuntament de Sabadell
CICLES FORMATIUS D'ART PLÀSTIQUES I DISSENY
_

Com accedir als cicles


Com accedir als Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (CFGSAP)

Per accedir als CFGSAP és necessari tenir el títol de Batxillerat Artístic o el títol de Graduat en Arts Aplicades en alguna especialitat del mateix àmbit.

També es pot accedir als Cicles Formatius de Grau Superior a través d’una prova d’accés de caràcter específic si es té el títol de Batxillerat, de COU, les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys o alguna titulació de FP de 2n grau.

En el cas de no reunir aquests requisits acadèmics també es pot s'hi pot accedir a través d’unes proves d’accés de caràcter general i de caràcter singular, si l’alumne compleix 20 anys l’any que fa la prova.

Per a més informació:
http://www.sabadell.cat/EstudiarSabadell/p/MatEscolaIlla_cat.asp http://www.gencat.cat/preinscripcio/ca/ensenyaments-artistics.html

Matrícula per al curs 2016-2017
Descarregueu-vos i ompleneu els següents documents i lliureu-los a la secretaria del centre:
. Documentació necessària per a la matrícula
. Model de matrícula per als CFGS del curs 2016-2017
. Model de matrícula per al Projecte Final del curs 2016-2017
. Autorització per a la consulta de les dades d'Hisenda