Ajuntament de Sabadell
CICLES FORMATIUS D'ART PLÀSTIQUES I DISSENY
_

Com accedir als cicles


Com accedir als Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (CFGSAP)

Per accedir als CFGSAP és necessari tenir el títol de Batxillerat Artístic o el títol de Graduat en Arts Aplicades en alguna especialitat del mateix àmbit.

També es pot accedir als Cicles Formatius de Grau Superior a través d’una prova d’accés de caràcter específic si es té el títol de Batxillerat, de COU, les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys o alguna titulació de FP de 2n grau.

En el cas de no reunir aquests requisits acadèmics també s'hi pot accedir a través d’unes proves d’accés de caràcter general i de caràcter singular, si l’alumne compleix 20 anys l’any que fa la prova.

Per a més informació, consulteu el web de la Generalitat de Catalunya, a:
Arts plàstiques i disseny. Grau superior


Proves d'accés al curs 2019-2020
Descarregueu-vos tota la informació sobre les proves:
Inscripció a les proves d'accés

Convocatòria ordinària:
. Inscripció a les proves d'accés: Del 15 al 25 de març de 2019

Realització de les proves d'accés:
. Part comuna: 15 de maig de 2019
. Part específica: 16 de maig de 2019

Convocatòria extraordinària (només part específica):
. Inscripció a les proves d'accés: Del 27 al 31 de maig de 2019

Realització de les proves d'accés:
. Part específica: 26 de juny de 2019

Preinscripció i matriculació al curs 2019-2020
Descarregueu-vos tota la informació a:
Preinscripció i matriculació

Per a més informació: Illa. Escola d'Art i Disseny
Tel. 93 711 48 05 - 93 711 40 59
illa@ajsabadell.cat
Horari: matins, de dilluns a dijous de 8 a 14 h i divendres de 8 a 13 h. Tardes: dimarts i dimecres de 16 a 19 h.