Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte
Punt d'Informació Ambiental

El punt d'informació ambiental és un recurs municipal de l'Ajuntament de Sabadell per facilitar informació ambiental a la ciutadania. És mòbil i itinerant per tenir un contacte més proper i personalitzat amb el ciutadà i accedir a un nombre de població més elevat.

Informació a la ciutadania. El punt d'informació ofereix informació, material i assessorament respecte a les temàtiques següents:

- Residus
Recollida selectiva, oli de cuina, deixalleries, recollida pneumàtica, bosses reutilitzables; reducció de bosses de plàstic d'un sol ús, compostatge cassolà.

- Energia
Mesures d'estalvi energètic, energies renovables, climatització, il·luminació, etiquetatge energètic...

- Aigua
Mesures d'estalvi d'aigua

- Mobilitat
Vehicles eficients, conducció, transports públics.

- Bones pràctiques ambientals

- Altres
Contaminació lumínica, canvi climàtic.


Campanyes de reforç de recollida selectiva de residus. Periòdicament es duen a terme campanyes de sensibilització específiques adreçades a zones territorials determinades (noves zones de desenvolupament, zones de recollida pneumàtica) o a col·lectius concrets (sector comercial, establiments d'oci, etc), per tal de reforçar els criteris de recollida selectiva de residus sòlids urbans.

Campanya VIPSS - Veritablement Implicats Per un Sabadell Sostenible. L'acrònim VIPSS recull les paraules Veritablement Implicats Per un Sabadell Sostenible. Es tracta d'un conjunt de persones, agents, organitzacions i col·lectius que treballen per la sostenibilitat. Aquesta campanya permet positivitzar l'esforç individual i/o col·lectiu pel bé de la majoria, valorant a les persones o entitats que intervinguin, participin i col·laborin d'una manera o altra per fer de Sabadell una ciutat més sostenible.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat