Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte

L'Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell neix amb l'objectiu d'aplicar els compromisos municipals d'estalvi i eficiència energètica i coordinar els diversos projectes de gestió energètica per tal de fer efectiu el compliment de l'Estratègia Municipal de Mitigació del Canvi Climàtic, a més de crear la futura Agència Local d'Energia.

L'OME serà l'eix vertebrador i aglutinador de les iniciatives orientades a la implicació de la pròpia administració pública, sector industrial i comercial, sector domèstic i el conjunt dels ciutadans de Sabadell. Queda adscrita al Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes del propi consistori.

Objectius:
  • Reducció de la demanda de consum energètic municipal.
  • Aplicació de fonts renovables d'energia a nivell municipal.
  • Impuls de serveis energètics eficients i de qualitat.
  • Implantació de projectes d'innovació energètica exemplificadors des de l'Administració Local.
  • Aplicació de programes d'implicació ciutadana i sensibilització en la gestió energètica eficient.

Sector domèstic

Desenvolupem campanyes innovadores d'estalvi i eficiència energètica pel sector domèstic, amb l'ajuda de comptadors intel.ligents. de forma pionera a l'estat espanyol.
D'altra banda, es contemplen diverses activitats de sensibilització per ciutadania en estalvi energètic: Punt d'Informació Ambiental; o la Setmana de l'Energia i el Canvi Climàtic, celebrada anualment des de 2005.

També es promou el vehicle elèctric per particulars i empreses a través de la xarxa de punts de recàrrega per vehicles elèctrics (RVE), ubicada a la via pública, i gratuïta prèvia sol.licitud de targeta de recàrrega.

Equipaments municipals.

Des de fa més d'una dècada s'han implantat projectes innovadors i pioners en l'estalvi i millora de l'eficiència energètica de diversos equipaments municipals. Es tracta de millores en el sistema de climatització, mitjançant monitorització i telegestió, millores en el sistema d'il·luminació i l'establiment de protocols per ús intern dels usuaris, a edificis com Vapor Codina (Àrea d'Educació i VIMUSA), Biblioteca Vapor Badia o Can Marcet. Les últimes actuacions amb finançament FEOSL 2010 són dues noves instal.lacions d'energia solar tèrmica a les instal.lacions esportives de Cal Balsach (42 m2 de captadors amb tubs de buit) i el complex esportiu de Sant Oleguer (51 m2 de captadors plans).

S'ha implantat un sistema de telegestió de l'enllumenat de l'Escola Illa amb un doble sistema de detecció de presència i nivell d'il.luminació, amb tecnologia K-NX.

Per centres educatius, al 2009 s'engega el projecte 50/50 amb incentius als equips directius per estalviar energia i es programen tallers per públic escolar en el marc del programa municipal Ciutat i Escola. S'han instal.lat 40 comptadors intel.ligents als centres educatius per tal que coneguin el seu consum consum elèctric i puguin establir plans d'acció amb l'alumnat.

En l'actualitat, es realitza un estudi tècnic i jurídic per l'externalització de serveis energètics mitjançant una ESCO a 12 equipaments municipals amb un consum de 3748 MWh/any.

D'altra banda, s'està avançant en la lluita contra la contaminació lluminosa i millora de l'enllumenat públic amb la redacció d'una ordenança municipal.

Pel que fa a la sensibilització dels treballadors, s'ha fet formació en dels responsables d'equipaments per ajustar els consums energètics. Ha estat subvencionada per l'Oficina tècnica de sensibilització, participació i divulgació ambiental de la Diputació de Barcelona i ha tingut una participació de 25 responsables d'equipaments.


Habitatges privats.

Els propietaris d'habitatges privats compten amb suport econòmic per la implantació d'energies renovables als habitatges, mitjançant bonificacions fiscals.

Es va desenvolupar un servei d'assesorament, revisió i control voluntari gratuït d'instal.lacions solars tèrmiques per titulars de gairebé una veintena d'habitatges privats, mitjançant un conveni amb el Gremi d'Instal.ladors de Sabadell i comarca,

D'altra banda, de forma pionera a nivell estatal, s'aplica en diverses fases una campanya d'estalvi energètic a nivell domèstic amb l'ajut de comptadors intel.ligents.

Habitatges privats

Sector comercial i empresarial.

Des del 2011 es realitza una campanya pilot de diagnòstics energètics gratuïts a petits i mitjans establiments comercials de la ciutat, a través d'instal.ladors agremiats al Gremi d'Instal.ladors de Sabadell i comarca. Es lliura un informe individual amb un pla de mesures d'estalvi energètic.

Hem participat en el projecte EINSTEIN www.iee-einstein.org per la realització i aplicació d'auditories termoenergètiques de processos industrials, a través d'una eina electrònica d'auditoria, cursos de formació especialitzats i realització d'auditories a 90 empreses a nivell europeu a costos reduïts. El projecte ha estat finançat pel programa Intelligent Energy de la Unió Europea.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat