Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte

L'Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell neix amb l'objectiu d'aplicar els compromisos municipals d'estalvi i eficiència energètica i coordinar els diversos projectes de gestió energètica per tal de fer efectiu el compliment de l'Estratègia Municipal de Mitigació del Canvi Climàtic, a més de crear la futura Agència Local d'Energia.

L'OME serà l'eix vertebrador i aglutinador de les iniciatives orientades a la implicació de la pròpia administració pública, sector industrial i comercial, sector domèstic i el conjunt dels ciutadans de Sabadell. Queda adscrita al Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes del propi consistori.

Objectius:
  • Reducció de la demanda de consum energètic municipal.
  • Aplicació de fonts renovables d'energia a nivell municipal.
  • Impuls de serveis energètics eficients i de qualitat.
  • Implantació de projectes d'innovació energètica exemplificadors des de l'Administració Local.
  • Aplicació de programes d'implicació ciutadana i sensibilització en la gestió energètica eficient.

Sector domèstic

Desenvolupem campanyes innovadores d'estalvi i eficiència energètica pel sector domèstic, amb l'ajuda de comptadors intel.ligents des de 2009, de forma pionera a l'estat espanyol.
D'altra banda, es contemplen diverses activitats de sensibilització per ciutadania en estalvi energètic: Punt d'Informació Ambiental; o la Setmana de l'Energia i el Canvi Climàtic, celebrada anualment des de 2005.

També es promou el vehicle elèctric per particulars i empreses a través de la xarxa de punts de recàrrega per vehicles elèctrics (RVE), ubicada a la via pública, i gratuïta prèvia sol.licitud de targeta de recàrrega.

Equipaments municipals.

Des de fa més d'una dècada s'han implantat projectes innovadors i pioners en l'estalvi i millora de l'eficiència energètica de diversos equipaments municipals. Es tracta de millores en el sistema de climatització, mitjançant monitorització i telegestió, millores en el sistema d'il·luminació i l'establiment de protocols per ús intern dels usuaris, a edificis com Vapor Codina (Àrea d'Educació i VIMUSA), Biblioteca Vapor Badia o Can Marcet: actuacions amb finançament divers (FEOSL, FEDER, fons propis). S'ha instal·lat solar tèrmica a les instal.lacions esportives de Cal Balsach (42 m2 de captadors amb tubs de buit) i el complex esportiu de Sant Oleguer (51 m2 de captadors plans), així com instal·lacions de fotovoltaïca per autoconsum a 11 edificis de l'Ajuntament.

S'ha implantat un sistema de telegestió de l'enllumenat de l'Escola Illa amb un doble sistema de detecció de presència i nivell d'il.luminació, amb tecnologia K-NX.

Per centres educatius, del 2009 al 2014 s'engega el projecte 50/50 amb incentius als equips directius per estalviar energia i es programen tallers per públic escolar en el marc del programa municipalCiutat i Escola. S'han instal.lat 40 comptadors intel.ligents als centres educatius per tal que coneguin el seu consum consum elèctric i puguin establir plans d'acció amb l'alumnat.

En el marc de l'Agenda 21 Escolar Plus es treballa de forma específica l'estalvi energètic i reducció de demanda d'enllumenat amb la implantació de regletes multiendoll, la figura del gestor energètic a l'aula i senyalètica, acompanyat de petites inversions en millora en l'enllumenat interior.

S'ha realitzat un estudi tècnic i jurídic per l'externalització de serveis energètics mitjançant una ESCO a 12 equipaments municipals amb un consum de 3748 MWh/any.

D'altra banda, s'està avançant en la lluita contra la contaminació lluminosa i millora de l'enllumenat públic amb la redacció d'una ordenança municipal.

Pel que fa a la sensibilització dels treballadors, s'ha fet formació en dels responsables d'equipaments per ajustar els consums energètics. Ha estat subvencionada per l'Oficina tècnica de sensibilització, participació i divulgació ambiental de la Diputació de Barcelona i ha tingut una participació de 25 responsables d'equipaments.

Des de 2016 s'ha desenvolupat tres campanyes d'estalvi d'energia compartit, sota el model #Estalviarpercompartir, del banc d'energia de Sabadell a centres cívics a l'hivern de 2016 i a equipaments culturals a l'hivern de 2017.
Al 2018, Sabadell coparticipa de la IV Marató d'Estalvi Energètic - Estalgia, amb set equipaments esportius.


Foment energia verda
Ds de l’1 de juliol de 2016, l’energia consumida per les instal·lacions municipals –equipaments i enllumenat públic– és renovable amb certificació oficial de l’origen.

L’Ajuntament de Sabadell ha quadruplicat l’energia verda que genera en diferents edificis municipals gràcies a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Aquest augment és degut al fet que en els darrers tres anys l’administració municipal ha creat 11 noves instal·lacions d’energia fotovoltaica per a autoconsum en diversos edificis propietat municipal, amb una potència instal·lada de 139 kWpic. El consistori ha invertit 329.000 euros gràcies a l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), i té planificades inversions fins 2020. Es tracta de 13 edificis més, en l'últims anys, que permetran arribar ja els 24 edificis gràcies a una inversió de 194.000 euros. Això permetrà que l’Ajuntament tingui una potència instal·lada de 257 kWpic, i un percentatge d’autoproducció de l’1,66%.

Es tracta de les escoles Teresa Claramunt, Joanot Alisanda, Miquel Martí i Pol, Creu Alta, Andreu Castells i Joan Montllor, les escoles bressol de Can Puiggener i Andreu Castells, el Centre Cívic de Ca n’Oriac, el Poliesportiu Olímpia, Centre de Formació Cal Molins i Cal Marcet.


Bonificacions fiscals.
Hi ha bonificacions fiscals aplicables tant per l'IBI com ICIO en el cas d'implantar instal·lacions solars fotovoltaïques a edificis privats.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat