Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

El Comerç

El Comerç
Mercats municipals
Mercats ambulants
Eixos comercials
Suport al comerç
Estudis i documentació
Normativa
Informació al consumidor
Turisme
Sabadell, un gran centre comercial
La morfologia urbana de Sabadell i el desenvolupament econòmic, social i comercial de la ciutat, han fet que apareguin uns eixos comercials des de l'avinguda de Matadepera (nord) fins a l'avinguda de Barberà i carretera de Barcelona (sud), passant per l'Eix Macià i el centre de la ciutat, que suposa 6 km de longitud d'oferta comercial.

Aquests eixos esdevenen centres comercials a cel obert amb la complementarietat dels comerços dels carrers adjacents.
La major part d'aquestes àrees comercials s'organitzen en associacions de comerciants, que mitjançant plans de dinamització comercial comparteixen objectius, espai i problemàtiques comunes. Les diferents associacions de comerciants actuen com a motor dinamitzador del respectiu eix comercial.

Aquests eixos tenen vocacions comercials diferents, així l'Eix Macià i el centre de la ciutat es caracteritzen per una forta atracció dins i fora de la ciutat de Sabadell; mentre que la resta d'eixos comercials es caracteritzen més per una forta atracció de barri.

Centres comercials
A part de la important oferta comercial dels 5 mercats municipals, dels 7 mercats ambulants setmanals i dels més de 2.600 comerços minoristes; l'oferta comercial de Sabadell es complementa amb l'existència d'establiments de gran superfície, alguns dels quals actuen de locomotores comercials i d'importants pols d'atracció de dins i fora de la ciutat.

Sabadell compta actualment a l'Eix Macià amb:

- Un gran magatzem d'El Corte Inglés

- Les galeries Paddock-Boulevard (80 establiments)

I a la zona de Sant Pau de Riu-sec, especialitzada en equipament per a la llar, amb els establiments següents:

- IKEA, Leroy Merlin, Conforama, Dormity, Galerias del Tresillo i Globix Il·luminació. Així com Mercadona, Drim, Enrique Tomás, entre d'altres.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat