Proximitat
C/ Sant Isidor, 45
Telf. contacte: 937236600 / E-mail: cccanrull@ajsabadell.cat
Responsable del centre: Marta Fuentes
Activitats programades al Centre Cívic de la Can Rull
Fotografíes dels diferents espais del centre