Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament

Trāmits municipals

Domiciliació de tributs
Plusvàlua: Valoració i autoliquidació
Autoliquidació: impost construccions, instalˇlacions i obres
Autoliquidació: taxa per llicències urbanístiques
Preu Públic: servei de realització d´obres a la via pública
Consultar els meus tràmits
Model d'instāncia estāndard
Model d'instāncia per descarregar:
Model d'instāncia per formalitzar en pantalla:

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat