Ajuntament de Sabadell

Ets a: SAJ  >  SERVEIS JOVES  >  Tramits  > Carnets

Assessories per a l´Emancipació
Espainternet i Wifi
Calaix de Sastre
Sales d´estudi
Punts d´Informació (PIDCES)
Tràmits
Carnets per viatjar
Equipaments juvenils
Tràmits
Tramita el teu carnet!
Al SAJ pots gestionar l'emissió dels carnets necessaris per obtenir avantatges i descomptes per viatjar.
Carnet d'alberguista
El carnet d'alberguista és imprescindible per allotjar-te en els albergs de joventut d'arreu del món. Et permet utilitzar els albergs de la XANASCAT i a més, gaudir de les 4.000 instal·lacions de la International Youth Hostel Federation (IYHF) situades als principals indrets turístics del món.
Carnet d'alberguista
Hi ha diferents modalitats:

- Juvenil (joves d'entre 14 i 29 anys, inclosos). Per obtenir-lo cal que presentis el DNI original, fer un ingrés de 5,00€ i, en el cas de menors d'edat, una autorització familiar.

- Adult (a partir de 30 anys). Per obtenir-lo cal que presentis el DNI original i fer un ingrés de 10,00€

- De grup (entitats i associacions juvenils, esportives o socioculturals, mínim 10 persones). Per obtenir-lo cal presentar el document timbrat per l'entitat o l'associació conforme sol·liciten el carnet (haurà de constar-hi el nom de l'entitat, adreça, NIF i població) i fer un ingrés de 16,00€.

- Familiar (per a famílies amb fills menors de 18 anys). Per obtenir-lo cal presentar el llibre de família o equivalent, el DNI o NIE del pare o de la mare i fer un ingrés de 18,00€. Aquest carnet és gratuït per a les famílies nombroses i també per les famílies monoparentals. Per obtenir-lo cal presentar el DNI o NIE del pare o de la mare i l'original del títol de família nombrosa o monoparental.
ISIC (Carnet Internacional d'Estudiant )
Aquest carnet és per a estudiants que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu, i es pot adquirir a partir dels 12 anys (sense límit d'edat). Costa 9,00€

Permet obtenir descomptes en entrades a museus, teatres, residències universitàries, transports, etc.
Carnet Internacional d'Estudiant
Consulta els descomptes www.isic.org

Per obtenir-lo cal presentar: el DNI original, 1 fotografia i 1 matrícula, carnet o certificat original de la Facultat o l'escola on consti que l'interessat/da està matriculat en aquell centre i que especifiqui el curs actual. S'hi ha d'indicar la durada del curs, que mai no podrà ser inferior a sis mesos.
IYTC (Carnet Jove Internacional)
Per obtenir aquest carnet cal tenir més de 12 anys i menys de 26. Cal presentar el DNI original i una fotografia. Costa 9,00€.

Ofereix descomptes en allotjaments, transports, botigues, restaurants,...
Carnet Jove Internacional
ITIC (Carnet internacional de professor)
Aquest carnet és per als professors en actiu. Ofereix descomptes en museus, allotjaments i en determinats vols. Costa 9,00€.

Per obtenir-lo cal presentar: DNI original, 1 fotografia i un certificat del centre d'ensenyament on consti que la persona interessada hi treballa i que acrediti que és amb dedicació plena, és a dir, un mínim de 18 hores setmanals durant l'any acadèmic en curs.
Carnet Internacional de Professor
Blasco de Garay, 19
Tel. 93 745 33 01
Horari:
de dilluns a dijous de 9 a 18h i els divendres de 9 a 14h

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat