Ajuntament de Sabadell

Ets a: SAJ  >  PUBLICACIONS  > documents_interes

Informe: Situació laboral de les persones joves a Catalunya

Informe corresponent al 3r trimestre de 2015 elaborat per l'Observatori Català de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, a partir de les darreres dades de l'enquesta de població activa.

Aquest informe recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves. També ofereix informació sobre els estudis i l’emancipació dels joves i les joves. L’informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.

Les dades són generades per l’Idescat a petició de l’Observatori Català de la Joventut i fan referència a la població de 16 a 29 anys, d’acord amb la definició de joventut que fa la Llei 33/2010, de polítiques de joventut. La informació disponible en aquest document és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de la població jove.

També podeu consultar la resta d’informes trimestrals aquí.
Jóvenes y valores. Un ensayo de tipologia

Assaig editat pel "Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud". Investigació que analitza el sistema de valors dels i les joves espanyols. Es tracta d'entendre quins elements estan marcant aquest període vital, com es perceben, què els preocupa sobre ells mateixos i sobre el conjunt de la societat. L'estudi es basa en una enquesta domiciliària a una mostra representativa de joves d'entre 15 i 24 anys.

S'aborden temes com els valors finalistes respecte a la seva vida i a la societat en el seu conjunt, els valors associats a comportament i els associats a l'assignació de recursos, o els nivells de satisfacció (amb la vida en general i en les seves relacions personals) i de confiança en les institucions. I s'elabora una tipologia de joves espanyols en funció d'aquests valors.

Estudi: Desde fuera del armario

“Desde fuera del armario” és un estudi sobre la percepció social de l'homosexualitat. És un treball d'investigació realitzat per Pep Salvador Fortuny. L'objectiu d'aquest treball sorgeix a partir de l'afany personal de l'autor per investigar sobre si actualment existeix o no homofòbia a la societat. Per tant, haches treball consisteix en desvetllar quina és la percepció social de l'homosexualitat.

El treball es divideix en 3 blocs:
. L'evolució història de l'homosexualitat
. L'homosexualitat avui dia
. Conclusions finals i proposta

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat