Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Rodal  > Turisme

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i col·laboració
Projectes
Camins. Els camins del Vallès Natural. Turisme.
El Pla General, a l'art. 683, defineix la xarxa de camins rurals com els que tenen com a funció principal la vertebració del territori no urbanitzat i la comunicació amb la ciutat. Aquesta xarxa transcorre, en bona part, per terrenys classificats com a sòl no urbanitzable d'especial protecció pels seus valors ecològics, paisatgístics o ambientals. Per molts ciutadans, els espais oberts entorn de la ciutat són espais de gaudi del medi natural que s'accedeixen des d'una xarxa de camins, ja siguin públics o privats, a peu, a bicicleta, a cavall o bé amb vehicle.
Camí de Togores
El manteniment d'aquesta xarxa de camins està subjecte als criteris establerts en funció del trànsit veïnal, l'activitat agrària, la gestió del medi natural, la prevenció d'incendis forestals, el turisme i el lleure, d'acord amb les indicacions del projecte el Vallès Natural, l'estudi sobre els camins històrics i ramaders o bé el recent encàrrec d'inventari de camins del municipi de Sabadell.
La conservació dels camins comporta fer les obres de reparació i manteniment precises del ferm i mantenir la senyalització, que té com a finalitat informar i orientar l'usuari així com canalitzar la pressió.
La pressió humana que s'exerceix sobre aquests espais naturals es manifesta sovint amb un increment de la circulació de vehicles motoritzats. És per aquest motiu que es va redactar la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. Aquesta llei estableix mesures de protecció al medi natural.
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat