Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Rodal  > Protecció de flora i fauna

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i col·laboració
Projectes
Protecció de flora i fauna

El rodal de Sabadell des de sempre ha tingut una freqüentació molt elevada tant per practicar tota mena d'esports com per fer-hi activitats de lleure. Davant el perill que suposava aquesta freqüentació humana i al trobar-se el terme municipal de Sabadell catalogat com a terreny cinegètic d'aprofitament comú, l'Ajuntament de Sabadell l'any 1992 va prendre el compromís de demanar que es declarés tot el terme com a zona de seguretat.

Aquesta declaració va ser efectiva des del dia 31 de gener de 1995 als efectes de la Llei de Caça, per la qual cosa queda totalment prohibida la utilització de qualsevol art de caça i d'armes de foc per a l'exercici de la caça. Aquesta declaració es va fer amb la finalitat de garantir-ne la seguretat de les persones i dels seus béns.

Per reforçar el coneixement d'aquesta declaració, s'ha senyalitzat tota la zona amb plaques informatives de primer ordre i de segon, on només apareix la icona de l'escopeta amb una barra. Avui la pràctica de la caça és controlada per la Unitat Ecològica Mediambiental, que depèn de la Policia Municipal, amb el suport de la secció del Ripoll-Rodal.

Senyal Zona de seguretat

Amb tot, encara es continuen trobant restes de cartutxos en alguns indrets, sobretot a la zona limítrofa amb altres municipis on la caça és permesa.

Olivera milenaria de Ca n'Argelaguet

Quant a la protecció de la flora del nostre rodal, des de l'any 1998 s'està treballant en la proposta de fer una declaració d'arbres d'interès local basada en la normativa aplicable (Decret 214/1987, de 9 de juny sobre n qdeclaració d'arbres monumentals; Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès local i comarcal i Decret 120/1989, de 17 d'abril sobre declaració d'arbredes monumentals d'interès comarcal i local).

Es va encarregar un catàleg d'arbres singulars. Amb la declaració del catàleg es vol fixar la prohibició de tallar, arrencar totalment o parcialment l'arbre o causar-li algun dany per qualsevol mitjà. Així mateix la declaració obligarà el propietari que vulgui fer qualsevol treball silvícola i fitosanitari a demanar una autorització prèvia a l'Ajuntament de Sabadell (aquest catàleg es troba en fase de revisió).

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat