Portada

 • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Rodal  > Itineraris

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i col·laboració
Projectes
Itineraris naturals del rodal
Els itineraris naturals del rodal transcorren per espais que per les seves característiques els valors que es volen garantir i potenciar són l'ecològic-paisatgístic i l'ambiental.

A Sabadell destaquem els següents:
Itinerari de Gotelles
L'itinerari que transcorre pel torrent de Gotelles s'accedeix des de dos punts: des de la part alta del curs del torrent per on es passa pel costat d'un camp agrícola de la carretera de Matadepera o bé pel camí de Ribatallada que surt de l'esplanada de Sant Julià. Igualment l'itinerari es pot començar i acabar des de Sant Julià, on està cartografiat en una senyalització que es troba al costat de l'entrada de l'aparcament. La part de l'itinerari que transcorre per la llera del torrent no és permès el pas de cap vehicle rodat, ja que es transforma en un corriol estret.

Abans de la intervenció duta a terme durant els anys 2002i 2003, el torrent, de gran bellesa i interès, estava cobert de vegetació, amb arbres caiguts i una forta invasió d'esbarzers que dificultaven el seu pas. La recuperació de l'itinerari a peu va consistir en netejar i desbrossar el terreny, tot reperfilant els talussos. Es varen tallar i retirar els arbres morts i els que impedien el pas per l'itinerari. Les restes vegetals generades es varen triturar per incorporar-les “in situ”.
Conforme es desbrossava el terreny s'anava conformant l'itinerari, desplaçant-lo del curs del torrent i discorrent gran part del seu recorregut pel costat del flux de l'aigua. L'itinerari creua varis cops el torrent i el pas de creuament es fa amb el suport de pedres. Per evitar que les fortes avingudes d'aigua desmuntin l'itinerari s'han reforçat alguns punts amb còdols fixats amb el sòl i que passen desapercebuts. També s'han trasplantat Kàrex per fixar l'itinerari. En aquells punts on hi ha surgències i sobreeixidors dels pous que té la Companyia d'Aigües al llarg del torrent, s'ha posat material drenant del mateix torrent per evitar que l'usuari es mulli els peus al passar.
Camí del torrent de Gotelles
A la capçalera de l'itinerari hi tenim dues fonts: Gotelles i la Moreria. L'arranjament de les fonts ha consistit bàsicament en la desbrossada de l'entorn, la neteja del registre i la substitució del pont per taulons de fusta tractada. També s'ha col·locat una placa amb el nom de la font i que informa que l'aigua que raja de la font no té garantia sanitària.
Elements més importants que es poden observar:
 • El pantà de Ribatallada
 • Les mines de CASSA
 • Els afloraments d'aigua
 • Les estructures geològiques
 • Les formacions de tosca
 • En quant a la flora: destaquen les alineacions de cua de cavall i les alzines sureres.
 • Itinerari de Colobrers
L'itinerari que transcorre per l'espai natural del torrent de Colobrers (també conegut com el torrent de la Tosca o de Can Pagès) es pot accedir per dos punts ben senyalitzats: des de la part alta del curs del torrent que creua el camí a Can Moragues, una mica més amunt de la font i bassa de Can Moragues, o bé des de Can Pagès.
Camí del torrent de Colobrers
Al llarg de l'itinerari, però, no hi ha grans desnivells, tret dels de l'entrada i sortida del mateix. Aquest itinerari està indicat per fer-lo a peu, no estant permès el pas de vehicles rodats. Igualment s'ha de tenir precaució en dies de pluja pel perill que suposa les avingudes inesperades d'aigua, així com recordar que hi ha perill de despreniments i esllavissades en parts del recorregut.
L'inici del recorregut des de Can Pagès es fa vorejant la tanca del restaurant, baixant fins al torrent. L'itinerari transcorre paral·lel al torrent, separant-se de la llera en alguns trams i aixecant-se de la llera en tot el recorregut. Els passos de creuament del torrent es fan mitjançant una sèrie de passeres de fusta que trobarem al llarg de tot el recorregut. La font de la Tosca ens apareix com un brollador natural que es troba a la riba dreta del rierol, a uns metres de l'itinerari. Més amunt hi trobem la formació de tosca, de gran bellesa i envoltada per alts “càrex” coneguda com “els Degotalls”. L'itinerari continua fins arribar al meandre del torrent que formava abans de construir-se la “Foradada”. En aquest punt el torrent es bifurca i una part passa per sota la muntanya i l'altra en un petit rierol que ressegueix el promontori. Aquest forat a la roca es va fer per desviar el curs del torrent i crear una zona d'horta aprofitant aquest espai creat pel meandre. Amb aquesta intervenció es va fer un mur de contenció per on salta l'aigua i passa per sota la roca excavada. Tot aquest talús és força inestable, pel que es recomana no posar-se a sota el forat pel perill permanent que suposen els despreniments de rocs i de grans blocs.

L'itinerari continua al llarg del rierol entre els rebrots dels plàtans (aquesta plataneda es va tallar en el 1979), pollancres, àlbers, avellaners, oms joves, càrex, cua de cavall, falgueres, vidalbes, …
Apunts breus
Font de la Tosca
Neix a la riba dreta del torrent, en una formació de pedra tosca, d'aquí el seu nom. La formació de la tosca és un fenomen molt usual en els brolladors, als salts d'aigua i als degotalls del torrent de Colobrers. La precipitació en forma de carbonat de calci sobre aquestes superfícies per on afloren donen com a resultat final una nova roca calcària anomenada tosca.
La Sèquia
L'aigua del torrent es canalitza des d'una petita resclosa que hi ha una mica més amunt i que aprofita l'aigua de la font. Aquest canalització es converteix a la part final de l'itinerari en un aqüeducte per aprofitar aquesta aigua i portar-la al Molí de Can Garriga i regar l'horta del mateix nom.
La Foradada
És un gran forat que es va fer a la paret fa aproximadament uns cent anys per tal de desviar el curs de l'aigua i aprofitar les terres que formaven el meandre com a zona d'horta.
1981. La vidrera Vilella aboca fuel al torrent. Els responsables de l'abocament fan una primera neteja, entrant amb maquinària pel llit del torrent aprofitant els camins de desembosc oberts anys abans per treure la fusta. La neteja, mal feta, consisteix en la retirada en part del fuel i l'obertura de pous a dins del llit del riu, on s'hi acumula el fuel.

1991-92. L'Escola Taller de Medi Ambient La Salut fa la primera recuperació de l'itinerari, netejant el fuel que encara queda i marcant un sol camí amb la construcció de passarel·les, desbrossant, podant i fent petits murs de contenció.

1998-99. La Casa d'Oficis Luís del Cueto, una altra escola taller, du a terme la recuperació d'aquest itinerari amb la suavització dels talussos i consolidació de l'itinerari, la construcció de passeres, desbrossada de vegetació, tallada d'arbres morts i en perill de caiguda, etc.
Elements més importants que es poden observar:
 • Les formacions de travertí o pedra tosca. Els Degotalls i la Font de la Tosca.
 • La Foradada
 • Les estructures geològiques
 • La vegetació de ribera.
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat