Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a:...Rehabilitació de l'hostatgeria de la Salut

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i col·laboració
Projectes
Projecte de rehabilitació de l'hostatgeria de la Salut
Davant la necessitat de reabilitar l'antiga hostatgeria de la Salut per donar-li un ús social que faciliti l'apropament dels ciutadans a aquest àmbit de la ciutat, aquest edifici, degut a la seva situació en el terme municipal, es converteix en un espai idoni per establir un nou equipament municipal.

Els objectius del projecte han estat la consolidació de l'edifici, el manteniment dels jaciments arqueològics i la reutilització de l'edifici. L'edifici s'estructura en dues plantes:
la planta baixa, d'accés lliure pel públic en general, amb sales d'exposicions temporals i permanents amb un paviment de vidre per tal de poder observar les excavacions arqueològiques; i la planta pis on es trobaran aquelles estances a les quals s'accedirà amb un monitor i que inclouran una sala d'audiovisuals i laboratori.

El projecte també contempla la consolidació estructural de l'antiga ermita de Sant Iscle i Santa Victòria.

La primera i segona fase han estat executades i han consistit en la reabilitació de la carbonera i l'hostatgeria. Resta pendent d'execució d'obra el futur restaurant.
Hostageria de la Salut (escales)
Hostatgeria de la Salut
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat