Portada

 • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Rodal  >  Parcs periurbans  > La Salut

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i col·laboració
Projectes
La Salut
Esglesia de la Salut
L'entorn del santuari de la Salut és un espai qualificat de parc periurbà al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell amb l'objectiu de garantir i promocionar les seves funcions mediambientals, d'esplai, repós, esbarjo i lleure per als ciutadans a partir de la conservació, regeneració i millora de la massa arbòria existent.
Les condicions d'ús establertes pel Pla General fixen com a ús dominant el forestal, dintre del qual el lleure és el principal. Els usos compatibles són l'agrícola, restauració, educatiu, esportiu, cultural, associatiu, religiós i d'aparcament.
 • Actuacions
Les actuacions que s'han realitzat són, entre altres, la recuperació d'itineraris de passejada des del bosc, a les planes de conreus o al fondal de l'àrea de ribera i torrent, la regulació dels accessos, la senyalització bàsica, la construcció d'un Punt d'Informació i l'aparcament.
Punt d'informació de la Salut
El parc de la Salut és un espai que conté un patrimoni cultural, històric i paisatgístic en el qual s'integren els diversos elements culturals, naturals i ecològics.
 • Fonts
Al parc hi trobem dues fonts: la font vella de la Salut, que es troba a peu del torrent de Canyemeres, i la font nova (coneguda també per les Tres Fonts), l'aigua de la qual és de xarxa.
 • Arbres singulars
Els arbres singulars que destaquen de la resta de la seva espècie bàsicament per les seves dimensions, bellesa o edat que hi trobem són:
 • Plàtan de la font vella.
 • Roure del camí de la font vella.
 • Pi del santuari.
 • Pitòspor del santuari.
 • Lledoners de la font nova.
 • Xiprers del santuari.
 • Roure del passeig.
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat