Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Rodal

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Rodal  >  Participaciķ i cooperaciķ  > ADENC

El patrimoni natural
Protecció de flora i fauna
Gestió forestal
Camins - Turisme
Itineraris naturals
Parcs periurbans
Manteniment
Participació i colˇlaboració
Projectes
ADENC
Associaciķ per a la Defensa i Estudi de la Natura
En data 8-05-90 es va signar el primer protocol de conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Associaciķ per a la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC), que estableix un rčgim de colˇlaboraciķ mútua. L'ADENC és una entitat que pot crear conscičncia, fomentar el civisme i oferir sortides d'interčs per als que vulguin cončixer millor el medi que ens envolta, a fi de fomentar una čtica basada en el respecte del nostre entorn natural i cultural. Aquest conveni és de carācter indefinit i la seva vigčncia és en funciķ de les activitats que es desenvolupen i que es fixen en:
  • Promoure activitats per a la poblaciķ que fomentin la sensibilitazaciķ sobre temes ambientals, tant de la ciutat com de l'espai periurbā, i que fomentin l'estima per la natura i en especial del medi natural del Vallčs.
  • Assessorament a l'Ajuntament de Sabadell sobre els temes ambientals d'interčs per al municipi.
Des d'aleshores s'han anat ratificant diversos convenis de colˇlaboraciķ i s'han adjudicat les subvencions a l'entitat ADENC d'acord amb el programa anual d'activitats presentades.
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat