Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Ripoll

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Ripoll  > El parc natural

El Ripoll
Parc Fluvial
El Parc d´oci i lleure
El Parc Industrial
Patrimoni del Ripoll
El parc natural
Els horts
Millora de les aigües
Activitats
El parc natural
Ripoll

El parc natural del Ripoll està format pel conjunt dels recursos naturals existents i pels elements geogràfics definidors del paisatge fluvial. L'estructura dominant d'aquest és definida per la forma de congost a partir de l'encaix de llit entre els terrenys quaternaris, i dóna lloc a tres nivells de terrasses: les superiors, les intermèdies i les baixes, i uns desnivells pronuncialts, en alguns casos totalment verticals, a base de talussos naturals.

El riu és, d'altra banda, un ecosistema complex i viu. L'aigua, la vegetació, la fauna són els seus recursos naturals i biològics. Els talussos i les terrasses al·luvials mostren la disposició geomorfològica i els aqüífers superficials i profunds i els diferents sistemes de drenatge subterrani de les aigües ens posen en contacte amb la seva configuaració geològica.

La xarxa de drenatge, la formen un conjunt de torrents tributaris que en alguns casos originen un paisatge singular en transcórrer encaixats entre elevacions i serres, com és el cas de Ribatallada, Colobrers o el riu Tort dins el terme municipal. El llit, les riberes i les àrees inundables formen un conjunt de qualitat desigual segons els trams, però per la seva amplitud són el contrapunt adequat a la rotunditat de les parets verticals laterals. L'aigua, la vegetació i la fauna, adaptades a les característiques del lloc, són els recursos biològics propis del medi fluvial, la diversitat del qual es pot mantenir i incrementar per millorar el patrimoni natural.

Cranc de riu a St. Vicenç de Jonqueres
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat