Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Ripoll

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Ripoll  > El parc industrial

El Ripoll
Parc Fluvial
El Parc d´oci i lleure
El Parc Industrial
Patrimoni del Ripoll
El parc natural
Els horts
Millora de les aigües
Activitats
El parc industrial
Industria de Ca la Daniela

Des de l'edat mitjana tenim coneixement d'activitats relacionades amb l'ús de l'energia proporcionada per l'aigua. Des dels molins de farina, paperers i bataners, a les indústries tèxtils instal·lades durant aquest segle, s'han anat succeint els diferents tipus d'edificacions industrials que han configurat un espai d'enorme capacitat i potencial productiu.

Encara avui, en aquest tram, és on hi ha la principal concentració d'indústries tèxtils dedicades a la tintoreria i els acabats més importatns d'Espanya, i constitueix un conjunt de gran interès des del punt de vista del patrimoni industrial.

Les terrasses baixes i intermèdies del riu alberguen avui cent empreses que s'agrupen al voltant de trenta complexos industrials repartits al llarg del seu recorregut. El sector tèxtil és el que domina, tant pel que fa al nombre d'empreses, al nombre de treballadors que tenen, com a la superfície de sostre construït, i concretament en els rams dedicats als tints i als acabats.

El parc industrial pretén donar sentit i relleu a la infraestructura industrial dins de l'espai fluvial i intentar que totes les indústries estiguin en funcionament, es millori el nivell de producció i es modernitzin les instal·lacions, s'hi facin millores estètiques i arquitectòniques i se n'eliminin tots els processos de contaminació ambiental. Es pretén dotar d'una certa singularitat el conjunt industrial -a manera de parc industrial verd-, que per la seva especial situació i relació amb el paisatge fluvial li doni valor afegit i el distingeixi de les aglomeracions industrials que coneixem com a polígons industrials.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat