Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Ripoll

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Ripoll  > Patrimoni del Ripoll

El Ripoll
Parc Fluvial
El Parc d´oci i lleure
El Parc Industrial
Patrimoni del Ripoll
El parc natural
Els horts
Millora de les aigües
Activitats
El parc cultural

L'espai fluvial del Ripoll alberga dins el seu perímetre estricte un conjunt de jaciments, elements costruïts i edificacions que són testimoni de les activitats més importants que han tingut lloc al llarg de la història de la humanització d'aquest territori i il·lustren perfectament la història de la formació de l'actual teixit urbà de la ciutat i la història del desenvolupanemt de les activitats productives i dels esforços per al subministrament i la conducció d'aigua per al consum domèstic de la ciutat.

Aquest patrimoni està format per jaciments paleontològics i arqueològics de diferents èpoques i característiques i per edificacions i construccions preindustrials, industrials, agrícoles i religioses, per instal·lacions o enginys hidràulics i per ponts, guals i camins.

Pont de la Salut
Molí Torrella

El reconeixement de la seva existència, la seva valoració adequada i la capacitat de crear valor afegit constitueixen la base i l'argument del que hem anomenat el parc cultural del Ripoll. La investigació i el coneixement rigorós de cada peça o element, la conservació i la recuperació d'aquest per mitjà de la rehabilitació i la reutilització quan calgui, i la seva divulgació contitueixen els objectius propis d'aquest àmbit sectorial.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat