Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Ripoll

Ets a:...El parc de la Clota

El Ripoll
Parc Fluvial
El Parc d´oci i lleure
El parc de la Clota
El parc de Jonqueres
Sant Oleguer
El camí del riu
El Parc Industrial
Patrimoni del Ripoll
El parc natural
Els horts
Millora de les aigües
Activitats
El parc de la Clota

La Clota, situada entre el barri de Can Puiggener i la llera del Ripoll, juga un paper de transició entre l'espai urbanitzat i l'espai de riu i és una de les entrades més accessibles al llarg del riu. Aquest espai va ser durant molts anys un espai degradat, amb la construcció de nombroses barraques i amb funcions d'abocador. La recuperació de l'espai es va iniciar amb l'eliminació dels abocaments incontrolats i amb el sanejament de la zona.

Parc de la Clota

Avui, amb el projecte de la urbanització del parc de la Clota es finalitza la recuperació d'una part de la Clota, la Clota alta, i queda restaurada la zona com a espai d'esbarjo per als veïns, alhora que es crea un nou accés a l'horta de Can Puiggener i a l'horta d'Arraona.

Dades principals
Superfície 14.000 m³
Camins 305 m
Arbres 645 unitats
Arbustos 800 unitats
Hidrosembra 850 m²
Mobiliari 15 bancs
Il·luminació 3 columnes de 12 m amb 3 projectors cadascuna
Làmina d'aigua

En una segona fase està prevista la creació d'una lamina d'aigua.

Amb la intervenció paisatgística de creació d'una zona de retenció d'aigua al Ripoll a la zona de la Clota, es pretén recrear un paisatge que ens evoqui zones d'aigua, humides, amb la seva vegetació de ribera. Aquest element permetrà enriquir la fesonomia del riu i combinar zones d'aigua corrent, amb el soroll associat característic, amb zones d'aigua quieta.

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat