Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

El Ripoll

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  El Ripoll  > Millora de les aigües

El Ripoll
Parc Fluvial
El Parc d´oci i lleure
El Parc Industrial
Patrimoni del Ripoll
El parc natural
Els horts
Millora de les aigües
Activitats
Sistema de depuració natural
Tractament terciari

La creació d'una zona humida controlada a la llera del riu permet realitzar una depuració natural de l'aigua mitjançant l'ús del canyissar que actua com a filtre, retenint partícules i absorbent nutrients de l'aigua. Aquesta depuració s'aconsegueix mitjançant la creació d'unes basses impermeabilitzades i amb plantació de canyissar, on es fa passar l'aigua a través de les seves arrels que van absorbint els nutrients.

Dades principals
Superfície 17.000 m²
Cabal tractat 960 m³/dia
Plantació canyissar i lliris d'aigua
Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat