Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni

Ets a: Oficinadelpatrimoni  > Pla Director Sant Pau de Riu-sec

Sant Pau de Riu-sec

1. El jaciment arqueològic
En un radi de 100 metres al voltant de l'església i rectoria de Sant Pau de Riu-sec es situa el jaciment arqueològic on s'ha descobert una vil·la romana i un conjunt arquitectònic d'època medieval. En el següent vídeo i llibret en PDF hi podreu trobar tota la informació relacionada amb aquest jaciment arqueològic.

2. Presentació del Pla Director del jaciment de Sant Pau de Riu-sec

Fruit dels resultats de les intervencions arqueològiques fetes entre els anys 2007 i 2008 es va detectar l'interés excepcional d'aquest jaciment. Això va fer quel 5 de juny de 2009 es signés un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per tal de redactar un Pla Director de les Actuacions al Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec. Aquest document té per objectiu assenyalar les actuacions adequades per tal d'investigar i difondre el jaciment.
El document apunta a tres objectius principals: diagnosticar l'interès patrimonial del jaciment arqueològic, establir les actuacions de recerca i definir el procés per convertir el jaciment en un Parc Arqueològic.
Roda de premsa de presentació del document. Fotografia: J.Peláez/ Ajuntament de Sabadell.

3. S'aprova inicialment del Pla Director de Sant Pau de Riu-sec
El Pla Director de Sant Pau de Riu-sec ha estat aprovat de manera inicial al plenari municipal del 6 d'abril de 2010, obrint-se un període d'exposició pública d'un mes.
El Pla Director està estructurat en els següents apartats:

- Introducció.
- Diagnosi del jaciment arqueològic.
- El Projecte de Recerca al Parc Arqueològic.
- Consolodació, restauració i tractament del material i estructures arqueològiques del Parc Arqueològic.
- Estudis i recerca científica.
- La formalització física del Parc Arqueològic: criteris per a la intervenció de l'entorn del Parc Arqueològic.
- Difusió del patrimoni i del coneixement científic: Creació d'un parc arqueològic obert a la ciutat i visitable per a tothom.
- Gestió, capítol econòmic, valoració dels recursos humans.
El Capítol 1 assenyala els objectius del Pla Director i en descriu la situació física.

El Capítol 2 correspon a la Diagnosi del jaciment arqueològic. Es du a terme una anàlisi exhaustiva de l'evolució històrica del Jaciment Arqueològic, així com de les infraestructures actualment existents i sectors pendents d'intervenció arqueològica.

El Capítol 3 versa sobre el projecte de recerca al Parc Arqueològic i assenyala la metodologia arqueològica que s'aplicarà, els àmbits d'intervenció arqueològica en què s'ha dividit el jaciment arqueològic i els estudis i les analítiques derivades. Aquest capítol permet definir el mètode de treball científic al jaciment arqueològic per tal de garantir el rigor científic.

El Capítol 4 analitza la metodologia que s'ha de seguir per al tractament del material arqueològic, així com els criteris que s'han d'aplicar per a la consolidació de les estructures arqueològiques exhumades. S'analitza, així mateix, les tasques que s'han de dur a terme per al manteniment ordinari del jaciment arqueològic.

El Capítol 5 té per objectiu definir els estudis científics complementaris que s'han de dur a terme per tal de permetre una explotació intensa dels resultats provinents de les diverses fases d'excavació arqueològica que es durà a terme.

El Capítol 6 descriu les característiques bàsiques que ha de tenir el parc urbà de Sant Pau per tal de fer-lo compatible amb el Parc Arqueològic. Especialment s'analitza el tractament que s'ha de dur a terme a l'espai de reserva arqueològica.

El Capítol 7 correspon a les actuacions que s'han de dur a terme per tal de permetre una correcta difusió del Parc Arqueològic a través de l'establiment dels circuits de visita, dels edificis que s'han de rehabilitar i les activitats de difusió que és òptim que es duguin a terme.

El Capítol 8 relaciona els recursos humans, econòmics i de gestió que són necessàries per tal de dur a terme el projecte de Parc Arqueològic.
© Oficina de Patrimoni, tots els drets reservats - Nota legal - Accessibilitat - Contacte