Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni

Ets a: Oficinadelpatrimoni  > Patrimoni i Escola

Patrimoni i Escola
I Sabadell, per què és així? Territori i urbanisme: el procés de creixement de la ciutat. Proposta educativa sobre la morfologia de les ciutats i la incidència del planejament urbanístic.
El Sabadell que coneixem actualment no sempre ha estat així. Al llarg de la seva història ha crescut i s'ha transformat.

L'activitat aporta elements per a la reflexió sobre la tipologia de ciutat en què vivim, el procés de creixement, les infraestructures, i els instruments de planificació urbanística.
A qui s'adreça
Alumnes de Cicle Superior de Primària, ESO, Batxillerat, Formació d'Adults.
Objectius
1. Conèixer l'evolució de la morfologia urbana de Sabadell, especialment durant els segles XIX i XX.
2. Reflexionar sobre diferents que condicionen el creixement urbà: les vies de comunicació (carreteres i ferrocarrils), la població (els moviments migratoris), el teixit productiu (la indústria de Sabadell).
3. Conèixer les eines de planificació urbanística com a elements de projecció del futur de la ciutat.
Desenvolupament
Visita amb autocar per la ciutat per reconèixer els elements que marquen la seva transformació i creixement des del punt de vista urbanístic. La visita és guiada per personal especialitzat que comenta el trajecte. Es fan 2-3 parades a punts estratègics per permetre una visió panoràmica amb la corresponent explicació i es treballa el corresponent dossier didàctic:

1. La població i el territori.
2. Poblament i història.
3. Tipus de plànols urbans.
4. Les activitats urbanes.
5. La ciutat i les relacions amb el territori.
6. El planejament urbanístic.
7. Els problemes de les ciutats.
8. Els transports i les comunicacions.
9. Configuració urbanística de Sabadell.

Hi ha la possibilitat de treballar els continguts de l'aula de forma prèvia o posterior al desenvolupament d'aquesta visita a través d'una presentació informàtica i del dossier per a l'alumne i el professor.
Inscripcions
Per inscriure's a aquesta proposta educativa cal que feu un clic en el següent enllaç:
[+] Reserva de l'activitat
Més informació

Oficina de Patrimoni
Tel. 93 745 31 76
A/e: oficinadelpatrimoni@ajsabadell.cat


[+] Tríptic de l'activitat
© Oficina de Patrimoni, tots els drets reservats - Nota legal - Accessibilitat - Contacte