Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni

Ets a: Oficinadelpatrimoni  > Antiguitat tardana

Els jaciments d'època visigòtica o de l'antiguitat tardana (segles VI-VII-VIII dC.)
Descobreix tota la història de Sabadell a l'antiguitat tardana i l'alta edat mitjana

Durant aquest període de domini visigot de la Tarraconense romana s'observa un canvi radical dels assentaments i l'aparició d'un nou patró de poblament. Aquesta transformació dels llocs d'habitació i el canvi d'explotació del territori durant l'antiguitat tardana, és del tot evident en el cas del Vallès i, per extensió, al terme de Sabadell.

Aquest període, és avui en dia un camp d'estudi nou i inèdit, que gràcies a les darreres excavacions i recerques en curs s'està començant a clarificar. D'aquesta manera, es detecta i es confirma ja, l'abandó definitiu de les vil·les romanes baiximperials com a llocs de producció i de residència i com a models d'explotació agrícola, i es constata, així, l'aparició dels primers poblats pagesos.
El poblat de Can Gambús 1:
Al terme de Sabadell, tenim l'important jaciment d'època visigòtica i poblat agrícola de Can Gambús 1, datat als segles VI-VIII dC, que esdevé, ara com ara, un dels vilatges de l'antiguitat tardana més complet que tenim a Catalunya. Aquest jaciment, excavat en la seva totalitat, es troba situat al límit sudoest del terme, just a tocar de l'autopista i la localitat de Sant Quirze del Vallès.
Presenta una extensió considerable de quasi dues ha., i es caracteritza per un poblat de cabanes i construccions fetes de material perible, fusta i tàpia. Presenta un total de 293 estructures arqueològiques, de les que destaquen deu grans retalls subterranis tipus cabana amb restes de llars de foc i forns de pa domèstics, una àrea de premsat amb dos dipòsit pel vi i els encaixos de les gerres, un total de 233 sitges per l'emmagatzematge de cereal, i la necròpolis associada amb 35 tombes en fossa i coberta de lloses.
El material arqueològic localitzat en aquest jaciment és molt abundant, amb ceràmica de cuina i d'emmagatzematge (olles, cassoles, gerres), vaixella de vidre (plats, bols i copes) i material de ferro i bronze, amb eines de tipus agrícola, ganivets i cullerots de cuina i esquellots pel bestiar. Així com també elements d'ornament personal, com ara anells, braçalets i sivelles.
Per altra banda, al terme de Sabadell, tenim també restes parcials d'altres assentaments i poblats de l'antiguitat tardana amb aquestes mateixes característiques a la zona de la Salut, a Torre Romeu/Can Roqueta i al Pla d'antena de Sant Nicolau, amb presència de sitges per a l'emmagatzematge de cereal i estructures de producció agrícola, com ara dipòsits per al vi.
Text i fotografies: Jordi Roig i Buxó
© Oficina de Patrimoni, tots els drets reservats - Nota legal - Accessibilitat - Contacte