SUBVENCIONS
MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL


Subvencions per a programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països (per a entitats)

Tenen com a finalitat eliminar els obstacles que puguin impedir als nacionals de tercers països el ple ús i gaudi dels seus drets i que puguin incidir de manera directa en el seu règim jurídic

Termini: 06/07/2015 - 25/07/2015

Ampliar la informació
Subvencions de l'Ajuntament de Sabadell per a la integració de la població nouvinguda (2015)

Text refós de les bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions de l'Oficina de Nova Ciutadania per a la integració de la població nouvinguda (Inclou les modificacions aprovades pel Ple Municipal en sessió de 5 de gener de 2012).

Termini de presentació de sol.licituds: Del 4 de març al 9 d'abril de 2015 (ambdós inclosos).

Descarregar la convocatòria corresponent a l'any 2015A mpliar la informació


RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

El termini de presentació de l'acceptació de la subvenció és des del dia 11 de juny fins el 10 de juliol de 2015. L'acceptació es farà a través del Registre de l'Ajuntament, seguint el model de l'annex VII.

Descarregar anunci atorgament subvencions població nouvinguda, any 2015
Per a més informació:
Oficina de Nova Ciutadania
Carrer de Sant Pau, 34
08201 Sabadell
Telèfons: 93-745.19.53 / 93-745.19.57
novaciutadania@ajsabadell.cat
Oficina de Nova Ciutadania
Ampliar