REAGRUPAMENT
PROGRAMA SABADELL AMB ELS TEUS
Si ets estranger no comunitari i portes un any de residència legal (i tens autorització per residir un any més a l'estat) tens dret a reagrupar els teus familiars directes (parella i fills), sempre que estiguin a càrrec teu.
El programa Sabadell amb els teus et proporciona:

- Informació sobre la documentació que necessites per demanar el reagrupament
- Acompanyament en el teu procés de reagrupació
- Derivació a altres serveis i entitats amb els que es treballa coordinadament a fi de facilitar-te la informació sobre els teus tràmits de reagrupació
.
Per a més informació i per a tramitar la documentació per reagrupar als teus familiars , posa't en contacte amb SCAI (Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants).