PLA TRANSVERSAL DE NOVA CIUTADANIA 2007-2011
El Pla Transversal de Nova Ciutadania 2007-2011 "Sabadell, democràcia i diversitat. L'exercici dels drets i deures en una ciutat diversa" és un instrument interdepartamental de gestió dels programes municipals adreçats a l'acolliment i a la inclusió de la població nouvinguda i, per altra part, a l'adaptació de totes les polítiques municipals a la diversitat de persones i col·lectius que formen la nostra ciutat. El Pla inclou més de 80 accions o programes de tots els departaments de l'Ajuntament de Sabadell.

El Pla s'avalua cada sis mesos amb un informe de seguiment i una avaluació de la seva implementació. Podeu consultar els seguiments que s'han fet en els darrers anys:

- Informe de seguiment i avaluació de la implementació del Pla Transversal de Nova Ciutadania a Sabadell. 2n semestre del 2008.

- Informe de seguiment i avaluació de la implementació del Pla Transversal de Nova Ciutadania a Sabadell. 1r semestre del 2009.

- Informe de seguiment i avaluació de la implementació del Pla Transversal de Nova Ciutadania a Sabadell. 2n semestre del 2009.

- Informe de seguiment i avaluacio de la implementació del Pla Transversal de Nova Ciutadania a Sabadell. 1r semestre del 2010.

- Informe de seguiment i avaluacio de la implementació del Pla Transversal de Nova Ciutadania a Sabadell. 2n semestre del 2010.
Per a més informació:
Oficina de Nova Ciutadania
Carrer de Sant Pau, 34
08201 Sabadell
Telèfons: 93-745.19.53 / 93-745.19.57
novaciutadania@ajsabadell.cat