OBSERVATORI I LEGISLACIO
L'Observatori de la Immigració de l'Ajuntament de Sabadell és un instrument que permet un major coneixement de la situació en què es troben les persones nouvingudes a la ciutat, i ha esdevingut una eina de planificació per a futures accions a desenvolupar.
L'Observatori parteix de les dades municipals del Padró d'Habitants, així com les dades dels diferents departaments de l'Ajuntament i entitats de la ciutat (recollides al Pla transversal). Compta amb la participació d'altres observatoris municipals i es coordina amb altres observatoris de la immigració de l'àmbit comarcal, provincial, autonòmic i estatal.
Links d'interès amb altres observatoris i butlletins