SERVEI DE MEDIACIÓ/ DINAMITZACIÓ INTERCULTURAL
L'Oficina de Nova Ciutadania disposa d'un servei de mediació intercultural. Aquest servei es concep com un recurs pont que facilita la comunicació entre les persones nouvingudes i els professionals dels diferents serveis i institucions que ho necessitin. També treballa per a la prevenció de possibles conflictes individuals, familiars o de grup que es poden donar en diferents àmbits com l’educació, la salut, la relació amb la comunitat, les relacions familiars, etc.
El servei està format per professionals que faciliten la llengua vehicular i el nexe de relació amb la comunitat magrebina i la comunitat subsahariana.
Per sol·licitar aquest servei, cal posar-se en contacte amb Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.