ELS SERVEIS QUE OFEREIX L'OFICINA: PLA DIRECTOR
El Pla Director 2007-2011 de l'Oficina de Nova Ciutadania desenvolupa tots els programes d'actuació previstos en cinc àmbits:

- L'observatori de la realitat de la immigració a Sabadell

- La política d'acollida

- El Pla Transversal de Nova Ciutadania

- El suport a l'associacionisme

- Els programes de sensibilització intercultural
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE NOVA CIUTADANIA
La Comissió Informativa Especial de Nova Ciutadania debat tots el programes municipals adreçats a l'acolliment i a la inclusió de la població nouvinguda per tal de garantir-ne el consens polític previ entre tots els grups polítics presents al consistori.

Actualment la Comissió Informativa està treballant l'elaboració del
Pacte per la Diversitat de Sabadell.
PACTE PER LA DIVERSITAT DE SABADELL
Actualment la Comissió Informativa està treballant en l'elaboració del Pacte per la Diversitat de Sabadell, un document de principis per reconèixer i donar valor a la diversitat present a la nostra ciutat.

Per a l'elaboració d'aquest document, s'organitzen diferents master-class obertes. Fins ara, hi ha hagut les següents ponències:

Sr. Manuel Delgado (antropòleg)

Sr. Joan Subirats (economista i politòleg)

Sra. Montserrat Coll (directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya)

Sr. Jordi Sánchez (director de la Fundació Bofill)
Per a més informació:
Oficina de Nova Ciutadania
Carrer de Sant Pau, 34
08201 Sabadell
Telèfons: 93-745.19.53 / 93-745.19.57
novaciutadania@ajsabadell.cat