DRETS I DEURES
Com a ciutadà que viu en un estat democràtic tens una sèrie de drets i de deures (vegeu la relació de drets i deures detallada al Pla Transversal).
Com a ciutadà empadronat a Sabadell has de conèixer les normes de convivència a la ciutat (ordenances municipals)