COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE NOVA CIUTADANIA
La Comissió Informativa Especial de Nova Ciutadania debat tots el programes municipals adreçats a l'acolliment i a la inclusió de la població nouvinguda per tal de garantir-ne el consens polític previ entre tots els grups polítics presents al consistori.

Actualment la Comissió Informativa està treballant l'elaboració del
Pacte per la Diversitat de Sabadell.
Per a més informació:
Oficina de Nova Ciutadania
Carrer de Sant Pau, 34
08201 Sabadell
Telèfons: 93-745.19.53 / 93-745.19.57
novaciutadania@ajsabadell.cat