Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Natura i Medi Ambient

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  Compra Verda  > Recursos i iniciatives

Recursos de suport per a la compra verda


Eines de suport

El GPP-Toolkit, desenvolupat per la UE ajuda a les administracions públiques a implementar criteris ambientals en les seves compres i contractes, en base a 3 mòduls (òrgans de decisió, criteris ambientals i criteris per productes/serveis).

Eina LEAP Toolkit, on es presenten eines d'incorporació de criteris ambientals a l'adquisició de béns i serveis i estratègies d'adquisicions, fins i tot, adquisicions conjuntes.

Programa Ajuntament + Sostenible, de l'Ajuntament de Barcelona.


Documents tècnics

Manual de compra verda de la UAB

Manual sobre la contratación pública ecológica Comisión Europea

Manual Procura + (conté consells pràctics sobre com integrar la sostenibilitat en la compra pública, informació sobre el cost, un model de gestió, un mètode per supervisar els resultats de la compra sostenible i criteris i certificacions útils per la compra sostenible

Manual Práctico de Compra y Contratación Pública Verde (inclou la descripció del marc legal per a la compra pública verda, l'estratègia d'implementació, bones pràctiques de l'Administració Pública Basca i fitxes de productes i serveis que inclouen bones pràctiques operatives, aspectes ambientals i tècnics, certificacions ambientals, situació del mercat , criteris ambientals i un checklist per proveïdors)

Guia per a l'ambientalització de jornades (dóna instruments per fer de les jornades un esdeveniment el més sostenible possible)

Etiquetado ambiental de producto. Guía de criterios ambientales para la
mejora de producto.

Guia interactiva de publicacions ambientalment correctes. Compren els diferents passos i decisions que se han de prendre abans de la impressió d'una publicació.


Bases de dades i empreses

Xarxa Compri Reciclat. Compta amb un catàleg de productes, un registre d'empreses oferents i institucions demandants als quals s'hi pot adherir i també conté informació per posar en pràctica la compra pública verda (normativa, plecs, etc.).


Base de dades d'Ecoproductes. Compta amb dues eines bàsiques: les fitxes on es recullen propostes de criteris de 43 categories de productes i una segona part en la qual per cada una de les categories de productes es mostren els productes disponibles al mercat (un total de 156 productes).

Guia de vehicles - informació sobre emissions de CO2.

Portal de Compra Social - base dades empreses. Conté una extensa relació d'Empreses d'Inserció i Centres Especials de Treball, classificades per tipus de servei que ofereixen. Per cada empresa consten les dades de contacte, el tipus de productes i/o serveis que s'ofereixen, l'àmbit geogràfic d'actuació i altres informacions d'interès.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat