Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Fonts de Sabadell

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  Fonts de Sabadell  > Anàlitica de l´aigua

Ubicació de les fonts
Anàlitica de l´aigua
Conservació
Anàlitica de l'aigua

L'Ajuntament de Sabadell s'encarrega d'efectuar una vigilància sistemàtica de les fonts naturals de Sabadell de forma trimestral. Els serveis de Salut i de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes tenen signat un protocol de les fonts, document base que estableix els procediments per l'autocontrol de les fonts naturals de Sabadell, així com les mesures correctores i informatives a adoptar en cas d'incidències, juntament amb la documentació i els registres associats a aquests procediments. Es fan mostrejos de 22 fonts naturals amb més freqüentació 4 cops l'any. El Laboratori Municipal de Sabadell porta a terme les determinacions analítiques de paràmetres fisico-químics i microbiològics d'aquestes fonts i in situ es determinen la temperatura i el cabal, qualificant a les seves aigües amb els criteris de valoració següents:

  • no potable: aquesta qualificació s'atribueix quan els resultats de les anàlisis no acompleixen els mínims criteris de potabilitat

  • sense garantia sanitària: com que l'aigua de moltes de les fonts no rep cap tipus de tractament desinfectant, no se'n pot garantir la potabilitat continuada i s'atribueix aquesta qualificació quan els resultats de les anàlisis acompleixen els mínims criteris de potabilitat

La legislació es fomenta en el RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (BOE núm. 45, de 21/02/2003) i en el Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, elaborat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El tipus d'anàlisi microbiològica i físico-química es realitza, aplicant els criteris establerts com a Anàlisi de control en fonts naturals (ACF) al Pla de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de la Generalitat de Catalunya:

Podeu consultar els resultats de les analítiques de l'aigua de les fonts al butlletí AQUA (.pdf).

Agenda 21 de Sabadell

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat