Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

L´Esport a Sabadell

L´Esport a Sabadell
Programes municipals
Lligues de lleure
Instalˇlacions esportives
Entitats esportives
Consell Municipal
Agenda Sabadell Esports
Recursos i utilitats
Entitats i instalˇlacions esportives
Instalˇlacions esportives
Coneix els diferents equipaments esportius, públics i privats, que tens a la teva disposiciķ. La Generalitat estā duent a terme actualment la renovaciķ dels equipaments esportius de tot Catalunya. En breu podrem aportar molta més informaciķ a les dades actuals
Entitats esportives de Sabadell
La ciutat disposa actualment d'unes 140 entitats i clubs esportius. Si estās interessat en formar-ne part per colˇlaborar o practicar el teu esport, consulta el nostre buscador.
Trofeus, material i altres serveis
Solˇlicitud de trofeus
l'Ajuntament ofereix aquest servei de suport als esdeveniments esportius de clubs, entitats, escoles i altres grups. Es concedeixen trofeus de mida gran, mitjana o petita, medalles o diplomes. La quantitat que es lliura va en funciķ del tipus d'activitat, participants, etc. Cal lliurar solˇlicitud i un programa de l'activitat esportiva amb tres setmanes d'antelˇlaciķ.
Material i d'altres serveis
Com a suport a les activitats esportives dels clubs, es pot solˇlicitar el prčstec de material i la prestaciķ de serveis municipals que ajudin a una bona organitzaciķ.
Només cal entrar una solˇlicitud als registres municipals, amb tres setmanes d'antelˇlaciķ per solˇlicitar coses com: tanques, cadires, tarimes, punts de corrent, neteja d'espais i colˇlocaciķ de contenidors, ocupaciķ d'espais públics, talls o regulacions de trānsit, etc.
A tenir en compte...
Les existčncies de trofeus sķn limitades. El departament d'esports aplica una sčrie de criteris per a la quantitat de trofeus a concedir. Criteris com ara el nombre d'activitats a organtizar i de participants de cada activitat, el seu āmbit (local, nacional, estatal, internacional...) o les categories que hi participen. Un altre dels criteris és concedir trofeus als primers classificats i la resta aniria a cārrec de l'entitat.

El cost econōmic dels serveis de colˇlocaciķ de material logístic i altre tipus d'actuacions és elevat. És per aixō que demanem la colˇlaboraciķ dels usuaris per ajustar les peticions a les necessitats de l'esdeveniment: si, per exemple, es necessiten 10 tanques, no demanar 25, perquč estem elevant el cost i restant material que podria ser necessari en altra activitat. També preguem deixar el material tal i com es va trobar, recollit, una vegada acabat el seu ús.

Et resolem tots els dubtes
Consulta de trāmits
Des de com fer-se un abonament de piscines fins a fomralitzar el carnet d'usuari del complex esportiu de Sant Oleguer, o com inscriure's a les nostres classes de gimnāstica. En el web de trāmits trobarās tota la informaciķ necessāria
O passa't-hi, truca'ns, envia'ns un correu...
Estem a la plaįa de Sant Roc, 14 (Ateneu) i t'atendrem de dilluns a divendres de 9 a 2 i, també, les tardes de dimarts i dijous de 5 a 7.
93 745 31 50
esports@ajsabadell.cat
Lloguer d'espais esportius municipals
De forma puntual
És la millor opciķ per fer un ús esporādic. Per exemple, us heu reunit un grup d'amics o amigues per jugar un partit de bāsquet, futbet, etc.. Només necessites presentar una solˇlicitud escrita als registres municipals o telefōnicament al departament d'Esports i fer el pagament establert a qualsevol banc o caixa amb seu a Sabadell o bé al Servei de Recaptaciķ Municipal. Consulta l'ordenanįa fiscal per veure preus, exempcions o bonificacions.
Per temporada
Aquest sistema estā recomanat a entitats i grups d'usuaris que necessiten espai de forma periķdica. El procediment, termini i sistema de pagament és diferent, donat que el departament d'Esports necessita planificar l'ocupaciķ dels espais prčviament.
A tenir en compte...
La disponibilitat de determinats espais esportius estā condicionada, lōgicament, per la seva ocupaciķ. Per tant, de vegades no es possible llogar, per exemple, una pista determinada a una hora i dia determinats. El personal tčcnic del departament d'Esports buscarā l'alternativa que millor s'ajusti a les teves necessitats.
Si vols llogar una pista de tennis adreįa't directament a les piscines municipals Joan Serra.
Registrar una entitat esportiva
PAS 1: Inscripciķ de l'entitat a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat
Cal omplir la següent documentaciķ:
-Solˇlicitud d'inscripciķ
-Acta de constituciķ i d'aprovaciķ dels estatuts
-Estatuts de l'entitat
-Relaciķ de membres de la Junta
-Fotocōpies del DNI dels membres de la junta
Cal presentar aquesta documentaciķ signada i per quadruplicat a un dels següents llocs:

Direcciķ General de l'Esport
Avda. dels Paīsos Catalans, 12
08950 Esplugues de Llobregat
tel. 93 480 49 00

Representaciķ Territorial de l'Esport de Barcelona
c. Calābria, 147
08015 Barcelona
tel. 93 483 84 08
PAS 2: Certificat d'afiliaciķ a la Federaciķ esportiva corresponent
En els casos en que es vulgui inscriure una entitat de competiciķ federada caldrā inscriure-la en la federaciķ esportiva corresponent
PAS 3: Inscripciķ al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Sabadell
Una vegada fet els passos anteriors, cal presentar a qualsevo Registre General de l'Ajuntament o a qualsevol de les oficines de Districte un imprčs de solˇlicitud, una cōpia dels estatuts segellats i un certificat del secretari o president del nombre de socis de l'entitats

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat