Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte
Quantificació de l'estalvi energètic i de la reducció d'emissions de GEH

L'ús d'aquest tipus de dispositius pot permetre en alguns casos un estalvi en el consum domèstic d'energia d'un 10-15% de mitjana durant el primer any d'implantació.

Les dades corresponents a les famílies participants al projecte des de l'inici, any 2009, aporten un estalvi mig del 12,53% i un consum mig diari de 8.8 kWh per habitatge i dia.

A la guia de comptadors intel·ligents trobaràs instruccions i el camí per tal de planificar la ruta de l'estalvi energètic i econòmic.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat