Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte
PROJECTE 50/50

El concepte 50/50 consisteix en un incentiu directe sobre centres que de manera voluntària aconsegueixen estalviar energia. Aquest incentiu complementa l'acció educativa i sensibilitzadora per un ús més racional de l'energia als centres educatius de la ciutat de Sabadell, coordinada des de l'Agenda 21 Escolar.

El projecte es basa en què el 50% de l'estalvi econòmic aconseguit es retorni al centre educatiu. L'estalvi, fruit de l'aplicació de mesures d'estalvi, especialment mitjançant bones pràctiques en l'ús de les instal·lacions i sense inversions, es retorna en forma d'ajuts en espècie o serveis equivalents econòmicament en el curs escolar posterior al centre. L'altre 50% seria un estalvi net en les factures que paga l'Administració i per tant el resultat és un guany comú, d'una banda el centre educatiu en forma de majors possibilitats d'actuació i l'Administració en forma de menors despeses econòmiques d'energia. Recull la idea de l'experiència alemanya iniciada als anys 90 a Hamburg.

Destinataris. Centres públics d'educació primària i escoles bressol municipals de Sabadell (aquells on l'Ajuntament fa pagament efectiu de les factures).

A l'actualitat, un total de 9 centres de Sabadell participen del programa 50/50:
Escola Nostra Llar
Escola La Romànica
Escola Sant Julià
Escola Miquel Carreras
Agrupació Pedagògica Sant Nicolau
Escola Roureda
Escola Creu Alta
Escola Alcalde Marcet
Escola Joaquim Blume

Fórmula de càlcul. La comparativa entre les dades objecte de les actuacions es fara en base a la mitjana dels ultims tres anys i les dades reals de consum en kWh que s’obtinguin de la suma de consum d’electricitat i gas (mitjancant conversio de m3 de gas a kWh) del periode de 12 mesos corresponent al periode setembre – agost del curs escolar objecte de la convocatoria. Les dades corresponents al consum de gas es ponderaran en relacio al grau de fredor (obtingut de les dades climatològiques de l’estacio de l’aeroport de Sabadell) de l’any corresponent, segons dades facilitades per www.degreedays.net.

Adhesió. El Programa es desenvoluparà en les seguents fases: adhesió previa per part dels centres escolars, realització d’actuacions i/o projectes d’estalvi energètics als centres educatius, convocatòria dels ajuts, avaluació tècnica i resolució en funció de l’estalvi aconseguit.
L'adhesió tècnica es farà durant el curs escolar amb l'elaboració i presentació a l'Oficina Municipal de l'Energia d'un projecte en matèria d'estalvi i eficiència energètica.
Annex 1. Formulari d'adhesió programa 50_50.

Un cop obert el període de sol.licitud d'ajuts en espècie, els centres educatius que hagin realitzat l'adhesió tècnica podran fer la sol.licitud de subvenció.

Consultar bases complertes d'ajuts en espècie en estalvi energètic per centres educatius aquí.

Consultar la convocatòria d'ajuts en espècie per estalvi energètic per centres educatius de Sabadell - any 2015.

Suport als projectes

Materials de sensibilització i suport.

El programa lliura als participants al projecte diversos materials de suport per sensibilitzar a tot el personal del centre educatiu, involucrar als alumnes, etc:
- Guia d'estalvi i eficiència energètica per centres educatius.
- Poster, enganxines, etc

El programa posa a l'abast dels centres adherits un servei de préstec d'eines per l'estalvi. El kit consta de: comptador d'endoll i un luxometre. Sol.licitar-ho mitjançant correu electrònic de l'OME.

Descàrrega de materials.

Com a complement, es presenten un seguit de fitxes imprimibles amb activitats per alumnat i famílies.

Assessorament.

Si necessiteu d'assessorament especialitzat per la dinamització del vostre projecte, com per exemple, ajuda en la concreció d'accions d'estalvi o informació específica per treballar un aspecte concret d'estalvi o eficiència, podeu sol.licitar assessorament extern especializat en estalvi i centres educatius, mitjançant correu electrònic a oficinaenergia@ajsabadell.cat

Formació.

S'organitzen sessions de formació per professorat específiques en matèria d'estalvi i eficiència energètica, amb l'objectiu de dotar de continguts, metodologia i eines al professorat i coordinadors dels projectes per cada centre educatiu.

Les sessions realitzades anteriorment han estat: Ús de dades del comptador intel.ligent i Com fer l'auditoria energètica? (4 hores).

De forma periòdica, es fan sessions d'intercanvi i formació contínua entre els centres participants al programa local.

Formació

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat