Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat


A Catalunya hi ha entre un 15 i 19% de població en risc de pobresa energètica , famílies que no poden pagar les factures i/o no poden mantenir una temperatura adequada a la seva llar.
Una projecció local d'aquestes xifres ens dona un total de 5.310 famílies amb 8.254 menors a càrrec a Sabadell.

Les principals causes de la pobresa energètica se sintetitzen en tres eixos: baix nivell de renda; increment continuat dels preus de l'energia i la baixa qualitat de l'edificació.

Amb l'objectiu de donar una resposta efectiva, l'Ajuntament de Sabadell duu a terme un seguit d'actuacions per tal minimitzar els efectes perjudicials de la vulnerabilitat energètica a nivell socioeconòmic, de cohesió social i de salut, a partir d'acords amb companyies subministradores (CASSA - aigua), Rebost Solidari o bé entitats del Tercer Sector (Creu Roja), entre d'altres.

Com sol·licitar ajuda en pobresa energètica?
A través de la xarxa d'atenció de Serveis Socials.

Objectius específics del programa
a.Evitar qualsevol tall de subministrament de serveis bàsics a la ciutat
b.Atendre les situacions d'urgència a través d'un assessorament integral
c.Empoderar els consumidors vulnerables a través de la capacitació i activitats de sensibilització.

Què s'ofereix des de l'Ajuntament?
1.Informació i assessorament sobre situacions de tall de subministrament o avís de tall.
2. Ajuts puntuals per a persones i famílies per al pagament de rebuts d'electricitat i aigua (prestacions socials d'urgència)
3.Assessorament en relació als drets i als recursos socials.
4. Capacitació i assessorament sobre com reduir les factures d'electricitat, gas o aigua i de com millorar l'eficiència i la gestió energètica de la llar (visites, informes, acompanyament a gestions)

Actuacions desenvolupades.
- Aturada del procés de tall de subministres, arribant a acords amb les companyies i els afectats.
- Formació als treballadors socials i treballadors familiars (+200 persones) en temes específics de pobresa energètica.
- Disseny i implantació d'un protocol d'identificació de situacions de pobresa energètica.
- Diagnòstics energètics a les llars de consumidors vulnerables, seleccionades pels Serveis Socials per tal d'elaborar informes amb millores tècniques i amb accions a desenvolupar: tràmits amb companyia, accions d'eficiència de baix cost, etc.
- Ajuts d'urgència pel pagament de subministes bàsics (aigua, electricitat).
- Jornada “Eines per l'Acció contra la Pobresa Energètica”. 2 de juliol 2013. 135 tècnics municipals, +20 ponències, en col·laboració de la Diputació, Ecoserveis i Cooperativa Tarpuna.
- Anàlisi de les prestacions aportades per Serveis Socials pel subministre elèctric (2014). "Perfil de consum de energètic de la població atesa per Serveis Socials a Sabadell".
- Impuls i coorganització del 1r Congrés Català de Pobresa Energètica. 3/4 Novembre 2016. Fira Sabadell.
- "Evolució del perfil de consum energètic de la població atesa pels serveis socials a Sabadell (2014-2015)".


Participem en el banc d'energia de Sabadell en col·laboració amb l'Associació Banc d'Energia. Més informació.

Estudis de referència.
- La pobresa energètica a la demarcació de Barcelona. Propostes d'actuació des de l'àmbit local. Diputació Barcelona, 2016. [+]
- Estudi del Síndic de Greuges sobre la Pobresa Energètica a Catalunya, 2013. [+]
- Estudi de la Pobresa Energètica a l'Estat Espanyol - 3r informe Asociación Ciencias Ambientales, 2016. [+]
- Estudi sobre la Pobresa Energètica a Espanya. Asociación de Ciencias Ambientales, 2014. [+]

Webs d'interès.
1r Congrés Català de Pobresa Energètica [+]
Energia Justa [+]
Aliança contra la Pobresa Energètica [+]
Ni un Hogar sin Energía - ECODES (Aragó) [+]
Servei d'Atenció a la Pobresa (Ajuntament de Barcelona) [+]


© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat