Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte
Metodologia i fases del projecte

Fase 1. Preinscripcions. En base a les sol.licituds de les diverses unitats familiars segons procediment establert.

Fase 2. Valoració i aprovació. Avaluació de cada habitatge en base als següents criteris:
- Ordre inscripció
- Tipologia de l'habitatge
- Antiguitat de la instal·lació elèctrica i/o possibilitat real d'instal·lació del comptador.
- Si es disposa d'ordinador a l'habitatge.

Fase 3. Instal.lació del comptador i enquesta energètica. Instal.lació efectiva del comptador a l'habitatge de cada unitat familiar. Realització de l'enquesta energètica a la unitat familiar.

Fase 4. Sessió tècnica d'intercanvi. Després dels 3 mesos d'ús per part dels usuaris del comptador, sessió d'intercanvi d'experiències, i informació detallada sobre la factura elèctric i el mercet energètic liberalitzat.

Fase 5. Recollida de dades i del comptador. En finalitzar el període de cessió en ús del comptador, es recollirà el mateix aparell amb tots els seus components tècnics i materials de suport i sensibilització en bon estat i cada usuari omplirà un qüestionari de valoració de la campanya.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat