Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte
Campanya comptadors intel·ligents

L'OME ha aplicat de forma pionera a l'estat espanyol la campanya de comptadors intel·ligents a habitatges de Sabadell.

L'objectiu de la campanya és fomentar l'estalvi energètic a l'àmbit domèstic a partir de la informació facilitada pel comptador en termes d'energia, tones de CO2 i cost econòmic de l'energia consumida a l'instant.

Com funciona la campanya?
Es cedeix en ús durant un període de 6 mesos un comptador intel·ligent , com a eina sensibilitzadora i incentivadora d'estalvi energètic.

El comptador aporta informació a temps real (cada 6,12 o 18 segons) sobre el consum energètic de l'habitatge en kWh, en euros i en Kg d'emissions de CO2. L'adhesió a la campanya es fa de manera voluntària per part de les famílies.

DESCÀRREGA DE LA ÚLTIMA VERSIÓ DE L'E-Link, software que acompanya el kit d'estalvi del comptador intel.ligent.

Més de 170 famílies participants!

RESULTATS. Un total de 150 famílies s'han beneficiat fins ara del projecte.

Han participat més de 340 persones, amb un estalvi mig de 12,23% del consum elèctric [comparant dades registrades pel comptador i dades de factures de l'any anterior]. L'estalvi aconseguit correspon a 141 kWh anuals per persona.

Descarregar INFORME CAMPANYA COMPTADORS 2009-2014.

FASE 1. PROVA PILOT (2009-2010)L'àmbit geogràfic del projecte a la seva primera fase ha estat de dos barris: Creu Alta i Creu de Barberà.
Els 28 habitatges que han disposat del comptador han tingut en cessió l'aparell des de novembre de 2009 fins al juny de 2010, recollint dades de forma sistemàtica. Aquestes dades s'han buidat i tractat de forma individual i a nivell de barri, generant informes individuals per cada llar. El consum mig ha estat de 8,8 kW / dia, un cost diari de 1,3 EUR, i unes emissions associades de 3,5 kg de CO2 /dia. L'estalvi ha estat del 14%.

FASE 2. ZONA OEST DE LA CIUTAT (2010-2011)
La fase 2 s'ha executat a la zona oest de la ciutat (veure mapa). S'ha treballat sobre un total de 22 habitatges, amb un consum promig de 8,9 kWh diaris, i un estalvi mig del 10,7% tenint en compte el consum registrat pel comptador intel.ligent durant els 6 mesos de cessió i les factures corresponents a l'any anterior del mateix període.

FASE 3. ZONA NORD DE LA CIUTAT (2011-2012).
La fase 3 ha treballat als barris de Ca n'Oriach, La Roureda, Sant Julià, Can Deu, Plana del Pintor, Torrent del Capella, Torreguitart i Can Puiggener, amb un grup-classe de l'IES Agustí Serra, amb un total de 22 llars i 67 persones. L'estalvi mig aconseguit ha estat del 12,5%, amb un consum de 7,3 kWh/dia.

FASE 4. ZONA CENTRE-EST DE LA CIUTAT (2012-2013)
La fase 4 treballa als barris de Covadonga, Nostra Llar, Torreu Romeu, Centre-est, Can Roqueta, Raval Amàlia, Pobleu Nou i Sol i Padrís. Han participat 28 famílies, amb un consum mig de 9,03 kWh / dia i amb un estalvi mig del 15,1%.

FASE 5. 2013-2014.
Treballem amb 20 famílies de tot el municipi, que han gaudit del comptador des del mes de desembre de 2013 fins el juny de 2014. L'estalvi mig aconseguit ha estat del 7,4%.

FASE 6. 2014-2015.
Es treballa amb un total de 18 famílies de tot el municipi, que gaudiran del comptador fins juny de 2015. L'estalvi aconseguit ha estat del 6.7%.

FASE 7. 2015-2016.
Treballem amb un total de 19 famílies que voluntàriament s'han donat d'alta a la campanya.


Com obtenir informació sobre la campanya?
Per telèfon o per correu electrònic a través del contacte de l'OME.

Aquest projecte ha comptat amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.


MÉS INFORMACIÓ:

- Metodologia i fases del projecte

- Guia de comptadors intel.ligents (amb activitats pràctiques d'ús del comptador)

- Quantificació de l'estalvi energètic i de la reducció d'emissions de GEH.

- Consells pràctics per estalviar energia a la llar.

- Article InfoPower Enero-Febrero 2013. “Familias de Sabadell ahorran un 12,5% de su consumo eléctrico
con contadores inteligentes”
VOLS SABER MÉS SOBRE LA FACTURA ELÈCTRICA?

Dossier pedagògic Paguem molt per l'energia?
Annex A. Factura
Annex B. Enquesta energètica de la llar.

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK!

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat