Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte
Comptador intel·ligent

Per a realitzar la mesures de consum elèctric a nivell domèstic es pot realitzar amb un comptador de consum a l'endoll de l'aparell o des del comptador general de la llar amb una pinça amperimètrica, tecnologia coneguda com a smart meter. D'aquesta última tècnica cal valorar primordialment dues característiques: la precisió de les mesures de l'aparell i la capacitat d'emmagatzematge de les dades, que resulta indispensable per poder fer una valoració de l'estalvi real d'energia aconseguit.

Hi ha diverses marques comercials que distribueixen aquest tipus d'aparells mesuradors de pinça amperimètrica: la majoria proporcionen lectures amb tres dígits de precisió i emmagatzemen les mesures, però el model escollit per al projecte permet la descàrrega d'aquestes mesures a l'ordinador de casa a més d'incloure un complert software per a que l'usuari en faci un seguiment útil.

El comptador efergy e2 disposa dels següents elements:
- 1 sensor
- 1 transmissor
- 1 monitor
- 3 piles AA per al transmissor
- 3 piles AAA per al monitor
- 1 cable USB

A nivell informatiu i en suport documental s'adjunta.
- Instruccions de funcionament del comptador
- Manual del programa de gestió del consum
- 1 CD amb el programa de gestió del consum
- Guia de comptadors intel·ligents, editada per l'Ajuntament i que presenta els següents continguts:

-- Introducció: conceptes sobre energia
-- Consums energètics a la llar
-- Bones pràctiques energètiques
-- Exercicis pràctics


El comptador mesura energia consumida i pot transformar aquesta dada en cost econòmic o emissions de GEH, en funció d'uns paràmetres que es poden programar amb diferents valors. Per defecte el preu del kWh és de 0,15 €/kWh i el rati d'emissions de CO2 a l'atmosfera és de 0,400 kg de CO2/kWh.

El comptador realitza una mesura cada 6 segons, però aquesta freqüència es pot ajustar a 12 o 18 segons. El comptador és capaç d'acumular dades de consum energètic de fins a vuit mesos.

A més a nivell de l'usuari del comptador es facilita un software (elink) que permet fer gestió de les dades de consum que recull a nivell domèstic.

El comptador també es pot programar perquè doni una alarma de potència màxima, si aquest valor es supera. El valor d'aquesta alarma es pot fixar segons convingui a l'usuari i quan l'alarma està activada, sonarà un senyal cada vegada que el consum energètic superi el valor fixat. A títol de suggeriment es pot configurar l'alarma al 75% de la potència contractada, segons apareix a la factura elèctrica de la companyia subministradora per tal d'avisar-nos i prevenir els consums punta.


© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat