Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Us enviem el numero 8 del butlletí digital de la campanya comptadors intel.ligents de Sabadell, amb informacions, novetats i consells al respecte de la nova cultura energètica. Si no pots visualitzar de forma òptima aquest butlletí clica aquí.

D'on prové l'energia elèctrica que consumim a casa nostra?

Què vol dir el mix elèctric espanyol? I el català? Per què les emissions de CO2 associades a l'electricitat de cada país o regió són diferents?? Quina aportació fan les energies renovables al total de la producció elèctrica?? Totes aquestes preguntes tenen resposta a l'Observatorio de la Electricitdad, iniciativa de WWF per comunicar i conscienciar els impactes de les diferents fonts d'energia i la seva contribució al canvi climàtic.
[Més informació]

Quin és el consum ocult del vostre habitatge?

Per poder calcular el consum ocult o basal del vostre habitatge, caldrà fer un senzill exercici de desconnexió de tots els aparells, apagar tot l'enllumenat i electrodomèstics.
Heu aconseguit assolir el consum instantani de 0 kW? El comptador intel.ligent us ajudarà a averiguar el perquè...següent enllaç.
A partir d'aquest valor, podreu calcular el cost econòmic, kWh i emissions de CO2 que representa anualment el consum energètic derivat del consum residual no útil de la vostra instal.lació i/o aparells permanent connectats.
[Descarregar Fitxa 2. Consum residual o ocult]

Quin nivell d'intel.ligència pot assolir un comptador elèctric?

O d'una altra manera, com d'intel.ligents poden ser els comptadors elèctrics? Aquest article reflexiona ja al 2009 sobre el paper dels comptadors intel.ligents en la gestió elèctrica a nivell de xarxa, el concepte d'Smart City i/o Smart Grid. El nou mercat lliure elèctric hauria d'incloure aquests elements... "Es parla de comptadors intel.ligents i de xarxes intel.ligents, però també de consumidors intel.ligents" comenta Mikel Aguirre, de l'empresa británica Efergy.
[Més informació]

Es publiquen els preus regulats de l'energia a desembre de 2011.

L'ICAEN ha publicat el recull dels preus regulats del sector elèctric i del gas natural (tarifes i tarifes d'accés o peatges), així com els preus màxims de venda de gasos liquats del petroli (propà i butà), que regulen el preu final de l'energia facturada als consumidors.
També s'hi inclouen els preus horaris finals mitjos de venda del mercat d'electricitat en el sistema elèctric espanyol (pool elèctric), així com els preus mitjans de venda de combustibles líquids a Espanya i a Catalunya (preus liberalitzats) i cotitzacions del cru als mercats internacionals. Aquests preus venen derivats de la última subhasta elèctrica, realitzada al setembre de 2011.
[Preus Electricitat] [Preus Gas] [Més informació]

Energy - let's save it! Recomanem aquests videos animats per sumar-se a l'energia intel.ligent.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat