Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Número 24. Març 2014.

Si no pots visualitzar de forma òptima aquest butlletí clica aquí.

Agendeu-vos la sessió de participació i intercanvi d'idees, el proper 2 d'abril.

Convoquem als participants de la campanya a la sessió d'intercanvi d'idees, avaluació de la campanya pel proper 2 d'abril a les 18,30 hores a la sala 5 del Casal Pere Quart. En aquesta sessió lliurarem l'informe individual i tractarem de forma específica la factura elèctrica en format taller. La data límit per fer enviament de les dades emmagatzematdes al comptador a oficinaenergia@ajsabadell.cat és el 7 de març.

Passem a l'acció!!!

Ara que ja coneixem amb profunditat el consum de cada aparell, la seva rellevància en el consum total de l'habitatge, la nostra corba de consum o perfil (visible un cop descarregades les dades al software e-link), així com els nostres hàbits, és el moment de prendre acció per l'estalvi. Escriu el teu pla d'acció, i marca't un objectiu d'estalvi...Tant el comptador com el software eLink t'ajudaran a aconseguir-ho!!!

[Fitxa 5. Pla d'Acció]

Clars i obscurs de la nova proposta del Govern espanyol sobre la factura elèctrica .

La proposta del Govern estatal d'implantar el proper 1 d'abril una doble modalitat de facturació elèctrica pel consumidor domèstic ha generat molta controvèrsia. D'una banda, es planteja una fórmula de tarifa plana anual on queda fixat el preu del kWh per un període de 12 mesos, independentment dels resultats del mercat elèctric durant aquest període. D'altra banda s'ofereix una facturació variable en base al preu horari de l'energia, que segons fonts ministerials produiria un estalvi a la factura propera al 5-6%. Tant els consumidors com les empreses elèctriques pressionen per tal que no s'implanti aquesta fòrmula de tarificació davant de la futura indefensió del consumidor final.

7 consells per estalviar a la factura elèctrica (en menys de 300 paraules).

Des de SolarTradex ens aporten un article molt interessant per la concreció i especificitat de les recomanacions aportades. Són 7 consells aplicables a la major part dels habitatges i que us ajudaran de ben segur a reduir el consum i la facturació

[Font:Solartradex. Article complert]

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat