Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Si no pots visualitzar de forma òptima
aquest butlletí clica aquí.

Núm 16. Febrer 2013.

La factura elèctrica serà bimensual a partir d'1 d'abril de 2013.

Tots els consumidors amb subministraments amb potència contractada no superior a 15 quilowatts rebran la facturació de forma bimensual i en base a lectures reals. En les factures de gener, febrer i març rebrem a més de la factura una carta de la comercialitzadora anunciant aquest canvi. Així ho ha establert el RD del Ministeri d'Indústria de 28/12/12 publicat al BOE el 14 de gener de 2013. La justificació rau en els problemes ocasionats en la factura mensual basada en estimacions corresponents a consums d'anys anteriors. De forma individual, es pot negociar amb la comercialitzadora la factura mensual.

D'on prové el consum ocult del nostre habitatge? Quin consum té un stand-by?

Els aparells en espera o stand by segueixen consumint electricitat. A causa de l'increment del nombre de dispositius elèctrics aquest consum suposa al cap d'any una xifra significativa. Amb aquesta calculadora de consum en stand by podràs identificar el teu consum i retallar la factura elèctrica: podràs veure la seva potència, el consum energètic (kWh), el CO2 que produeix i la despesa, en euros, que suposa aquest consum elèctric en un any.
[Fitxa 3. Consum ocults de cada aparell]
[Calculadora stand by OCU]

Experts internacionals alerten de la manca de sostenibilitat del sistema energètic global - World Energy Outlook 2012.

Si continua el creixement en les economies emergents com la Xina o l'Índia, es preveu que l'actual taxa de demanda energètica mundial creixi més d'un 30% fins l'any 2035. Per contra, en els països de l'OCDE no es preveu creixement en la seva demanda d'energia durant el mateix període de temps. Hi haurà un canvi en les fonts energètiques utilitzades en els pròxims anys, passant des del massiu ús de carbó i petroli cap a la utilització progresiva de gas natural i més energies renovables. Malgrat aquest canvi de tendència, l'energia d'origen fòssil continuaria dominant el mix energètic mundial l'any 2035. L'increment mitjà de temperatura serà superior a 2 graus que és el límit establert per l'ONU per poder controlar els efectes del canvi climàtic. Això provocarà unes conseqüències imprevisibles en el clima i en les condicions de vida del planeta.

[Informe World Energy Outlook 2012]

La conducció eficient també s'avalua al permís de conduir a partir del 19 de gener de 2013.

La Direcció General de Tràfic ha impulsat una nova metodologia en les proves d’obtenció del permís de conduir que va entrar en vigor el passat dissabte 19 de gener. La nova normativa té base legal en la transposició de la Directiva Comunitària 126/2006. Aquesta nova directiva inclou novetats significatives com un nou model únic de permís de conduir en tots els països de la UE, una harmonització de la vigència en els permisos o un examen teòric individualitzat per a cada aspirant. En destaca també la conducció eficient. Un cop finalitzada la prova pràctica de conducció, l'instructor valorarà de forma global si l'aspirant ha realitzat una conducció econòmica i eficient tant des del punt de vista de l'estalvi d'energia com de l'economia domèstica.

[Joc (simulador) de la conducció eficient]

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat