Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Si no pots visualitzar de forma òptima
aquest butlletí clica aquí.

Núm 15. Gener 2013

El rebut elèctric s'apujarà un 3% al gener de 2013, arran de la última subhasta energètica.

La tarifa TUR, Tarifa d'Últim Recurs, gairebé aplicada a tots els habitatges espanyols amb menys de 10 kW contractats, s'encarirà un 3% després de la subhasta energètica. Les subhastes elèctriques tenen un pes del 50% a la TUR final.l'altre 50% correspon a peatges, o costes regulats, entre ells: retribucions al transport, distribució, primes a règimen especial i altres. D'altra banda, el Ministeri va anunciar que penalitzarien els consumidors en funció del seu consum, amb costos creixents del kW a partir d'un consum mensual de 190 kWh per llar.
[Web tarifes elèctriques oficials]

Quin és el consum ocult del teu habitatge?

Per poder calcular el consum ocult o basal del vostre habitatge, caldrà fer un senzill exercici de desconnexió de tots els aparells, apagar tot l'enllumenat i electrodomèstics.
Heu aconseguit assolir el consum instantani de 0 kW? El comptador intel.ligent us ajudarà a averiguar el perquè...següent enllaç.
A partir d'aquest valor, podreu calcular el cost econòmic, kWh i emissions de CO2 que representa anualment el consum energètic derivat del consum residual no útil de la vostra instal.lació i/o aparells permanent connectats.

[Fitxa 2. Consums residual]

Retorna l'enquesta energètica omplerta amb data límit 31 de gener, així podrem calcular el teu estalvi!

S'ha fixat com a data límit per rebre l'enquesta energètica de la vostra llar i les dades de les factures elèctriques dels últims 12 mesos pel 31 de gener. Amb aquesta informació podrem calcular l'estalvi aconseguit i fer balanç de l'eficiència de la campanya.

[Enquesta Energètica]

L'Observatorio de la Electricidad de WWF-Adena informa i sensibilitza sobre els impactes de les diferents fonts d'energia.

Què vol dir el mix elèctric espanyol? I el català? Per què les emissions de CO2 associades a l'electricitat de cada país o regió són diferents?? Quina aportació fan les energies renovables al total de la producció elèctrica?? Totes aquestes preguntes tenen resposta a l'Observatorio de la Electricidad, iniciativa de WWF per comunicar i conscienciarsobre els impactes de les diferents fonts d'energia i la seva contribució al canvi climàtic.
[Observatorio Electricidad WWF]

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat