Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Energia i sosteniblitat

Oficina Municipal de l'Energia de Sabadell
Normativa i eines de suport
Instal·lacions solars
Comptadors intel·ligents
Vehicle Elèctric
Projecte 50_50
Jornades i Activitats
Contacte
Jornades i activitats

L'Ajuntament de Sabadell promou la difusió i el coneixement de les mesures per incrementar l'eficiència energètica a la ciutat i per això organitza periòdicament jornades tècniques i/o divulgatives adreçades als professionals de diversos sectors com ara la construcció o la indústria, que assegurin la transmissió al conjunt de la societat. Entre elles, destaca la celebració de la Setmana de l'Energia i el Canvi Climàtic des de 2004.

Per dur a terme la tasca de difusió a professionals, l'Ajuntament de Sabadell ha signat diversos convenis de col.laboració amb el
Gremi d'Instal.ladors de Sabadell i Comarca i el Consorci del Parc Central del Vallès.


D'altra banda, desenvolupa campanyes de sensibilització específiques d'estalvi energètic per la ciutadania i el públic en general, com la campanya comptadors intel.ligents, pionera a nivell de l'estat espanyol.

En l'àmbit educatiu, es promocionen els projectes en l'àmbit de la sostenibilitat i gestió ambiental a nivell de centres a través del programa
Agenda 21 Escolar de Sabadell. I molt especialment, en matèria d'estalvi i eficiència energètica, a través del programa 50/50.


Per públic escolar, a través del programa municipal Ciutat i Escola es desenvolupen tallers d'educació per a la Sostenibilitat en matèria d'estalvi i eficiència energètica.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat