Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Programa educació ambiental

Ets a:...Programa d'Educació per la Sostenibilitat

Medi Ambient
El Programa d'Educació per a la Sostenibilitat
Bicicletada Ripoll
Fes un bon paper
Ciutat on vius

El Programa d'Educació per a la Sostenibilitat agrupa les activitats que tracten aspectes sobre la sostenibilitat i s'adrecen als centres educatius de la ciutat, entitats i la ciutadania.

Els tallers educatius adreçats als centres escolars de la ciutat estan organitzades per diverses institucions i entitats i formen part del Programa Ciutat i Escola.

S'incentiven programes d'incorporació de la sostenibilitat al propi funcionament del centre educatiu a través del programa Agenda 21 Escolar, coordinat amb el Centre de Recursos Pedagògics de la Generalitat de Catalunya.

Es desenvolupen campanyes de sensibilització ciutadana de forma constant pel Punt d'Informació Ambiental sobre temàtiques específiques, alhora que es participa en campanyes d'abast nacional i internacional, com ara la Setmana de l'Energia, Setmana de Prevenció de Residus, etc.

MARC ESTRATÈGIC

El Pla d'Acció Local de Sostenibilitat de Sabadell (PALSS), aprovat al 2002, ja contemplava a través de la línia estratègica "Ambientalitzar socialment i culturalment la ciutat", la creació d'un Programa d'Educació específic en matèria de sostenibilitat amb la finalitat de posar els fonaments per una participació activa i amb coneixement de causa en la protecció del medi natural i l'ús racional dels recursos naturals.

En el marc del programa Ciutat i Escola, i de forma constant, s'ha produït un augment de l'oferta educativa relacionada amb l'educació per a la sostenibilitat, amb un increment del nombre d'entitats vinculades, campanyes i activitats realitzades. Tot això sota una política de desenvolupar activitats d'alta qualitat, vinculades a la ciutat, i on la participació de l'alumnat tingui una creixent rellevància, sota uns criteris de qualitat compartits.

UN PROGRAMA AMB UNS OBJECTIUS DEFINITS
El Programa d'Educació per a la Sostenibiliat té com a objectius:
  • Consolidar les activitats d'Educació per a la Sostenibilitat que s'ofereixen i ajudar als centres educatius a integrar-les amb criteris de qualitat en el seu projecte curricular.

  • Promoure l'intercanvi d'experiències i millora contínua, alhora que optimitzar l'ús de les noves tecnologies a nivell de materials i processos d'aprenentatge.

  • Incentivar la incorporació de noves metodologies participatives

UN PROGRAMA AMB DIVERSITAT D'ACTIVITATS

El Programa de Ciutat i Escola en matèria ambiental inclou una cinquantena d'activitats que engloben temàtiques que van dirigides a l'alumnat d'educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults.

Les temàtiques de l'oferta educativa són molt variades i estan organitzades en els 7 àmbits següents: Medi Urbà, Medi Natural i Medi Rural, així com per vectors ambientals: aigua, residus, energia, mobilitat. [Més informació]

El Programa d'Agenda 21 Escolar compta amb la participació d'una quarantena de centres educatius, principalment de primària, que desenvolupen projectes en sostenibilitat orientats a: ambientalització de la gestió del centre, treball curricular, activitats de recerca i divulgació específiques, etc.

La participació de tota la comunitat educativa és molt significativa a través de les comissions d'Agenda 21 Escolar creades als diversos centres.

Des de la coordinació del programa s'ofereixen: asssessoraments específics, jornades d'intercanvi, recursos formatius i materials i ajuts econòmics. [Més informació]

Les campanyes de sensibilització es desenvolupen principalment amb el suport del Punt d'Informació Ambiental, stand mòbil itinerant, flexible i adaptat per una atenció a la ciutadania de proximitat. Es duen a terme en col.laboració amb diversos departaments i agents locals. [Més informació]

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat